Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-04-23

Chciałbym przejść na emeryturę nauczycielską, wliczając pracę na gospodarstwie rolnym rodziców w latach 1978– 1982 (czyli od 16. roku życia). Rodzice mieli swoich użytków rolnych ponad 49 arów i pole cioci 95 arów (mieszkała 400 km od tego pola i tam pracowała, nigdy go nie uprawiała). Czy ten obszar może być zaliczony w poczet gospodarstwa rodziców, którzy od 1977 roku płacili KRUS?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie pracy w gospodarstwie rodziców nauczycielce do emerytury

Ustalenie prawa do emerytury

Odpowiadając na Pana pytanie, uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 10 ustawy o rentach i emeryturach z FUS „przy ustalaniu prawa do emerytury oraz przy obliczaniu jej wysokości uwzględnia się również następujące okresy, traktując je jak okresy składkowe:

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki,

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16 roku życia,

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia,

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe, ustalone na zasadach określonych w art. 5–7, są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego okresu”.

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 1998 r. (sygn. akt I PKN 511/97) „gospodarstwem rolnym w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy są grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą oraz prawami i obowiązkami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego”. Ponadto w uzasadnieniu SN podkreślił, iż przepisy wśród kryteriów „gospodarstwa rolnego” nie wymieniają jego obszaru. Należy przy tym zwrócić uwagę, że w sposób pośredni na gruncie Kodeksu cywilnego ustawodawca zakłada, iż gospodarstwem rolnym w konkretnym przypadku może być gospodarstwo, które ma obszar nawet mniejszy niż 1 ha.

Praca w użytkowanym gospodarstwie

W chwili obecnej, doliczając okres pracy w gospodarstwie rolnym do stażu warunkującego nabycie uprawnień emerytalnych, nie ma znaczenia, czy rolnik był posiadaczem samoistnym gospodarstwa (czyli faktycznie władał gospodarstwem), czy też był posiadaczem zależnym (czyli władał jak użytkownik, najemca, dzierżawca). Ważne jest, aby w okresie prowadzenia gospodarstwa były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne rolników. Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników i pracujących z nimi domowników.

W mojej opinii okres pracy z gospodarstwie rolnym może być Panu doliczony do stażu pracy do emerytury, a jeśli można wykazać, że rodzice byli posiadaczami zależnymi (na przykład dzierżawili czy wynajmowali pole od Pana cioci), to tym bardziej nie powinno być problemu z doliczeniem tego okresu do stażu pracy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »