Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Operacja i dalsze zwolnienie z powodu komplikacji zdrowotnych

Marek Gola • Opublikowane: 2017-06-30 • Aktualizacja: 2021-06-04

Od 5 miesięcy przebywam na zwolnieniu lekarskim z powodu cieśni nadgarstka. Poddałam się zabiegowi. W trakcie rekonwalescencji niestety dostałam ostrego zapalania trzustki. W związku z tym miesiąc przebywałam w szpitalu. Cztery dni temu skończył mi się okres zwolnienia chorobowego (182 dni). Tymczasem od kilku tygodni borykam się z silnymi bólami obu rąk i ma uszkodzoną łękotkę, prawie nie chodzę. Lekarze podejrzewają reumatoidalne zapalenie stawów. Od 5 dni przebywam na urlopie. Co prawda, otrzymałam zaświadczenie o zdolność do pracy, ale ból jest tak silny, że nie mogę się podjąć pracy. Jeżeli otrzymam nowe zwolnienie lekarskie, czy okres zasiłkowy będzie liczony od nowa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Operacja i dalsze zwolnienie z powodu komplikacji zdrowotnych

Okresy niezdolności do pracy spowodowane chorobą wliczane do okresu zasiłkowego

Podstawę prawną opinii stanowią przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 9 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym:

„Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej"okresem zasiłkowym", wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.”

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. akt II UK 86/09:

Ponowne zwolnienie lekarskie na tą samą chorobę

„Pojęcia »ta sama choroba« użytego w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu.”

W mojej ocenie, nie wgłębiając się dokładnie w dokumentację lekarską, sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna, albowiem wcześniej miała Pani problemy z cieśnią nadgarstka, a w chwili obecnej mamy do czynienia z problemami z dolnymi kończynami, co nie oznacza, że nie jest to związane z „tą samą chorobą”. Jak sama Pani pisze, lekarz podejrzewa reumatoidalne zapalenie stawów. Wiele zależ od tego, czy lekarze zechcą łączyć obydwa zwolnienia i będą doszukiwać się reumatoidalnego zapalenia stawów, czy też podejdą do tematu pobieżnie.

Jak sama Pani pisze, lekarz aktualnie Pani problemy zdrowotne zaczyna łączyć z reumatoidalnym zapaleniem stawów. W tej sytuacji wiele zależy od treści zwolnienia lekarskiego. W mojej ocenie jeżeli w treści zwolnienia wskazane byłoby uszkodzenie łękotki, które nie pozwala wykonywać Pani dotychczasowej pracy, to okres ten mógłby być liczony od nowa. Jeżeli natomiast wpisane zostanie reumatoidalne zapalenie stawów, wówczas w mojej ocenie ZUS może zechcieć podciągnąć powyższe pod tą samą chorobę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »