Pójście na nowe zwolnienie chorobowe po okresie 182 dni chorobowego

Autor: Marek Gola

Cztery miesiące temu wróciłam do pracy po okresie 182 dni chorobowego i świadczeniu rehabilitacyjnym. Pracuję nadal, jednak nastąpił nawrót choroby. Czy mogę iść na zwolnienie „od nowa”?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pójście na nowe zwolnienie chorobowe po okresie 182 dni chorobowego

Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby

Istotny z punktu widzenia Pani interesu jest przepis art. 9 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art. 9. 1. Do okresu, o którym mowa w art. 8, zwanego dalej"okresem zasiłkowym", wlicza się wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy, jak również okresy niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2.

2. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

3. Do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresu niezdolności do pracy przypadającego w okresach, o których mowa w art. 4 ust. 1.

Zgodnie z art. 8 ustawy „zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 – nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni”.

Zobacz również: Zasiłek chorobowy po 182 dniach a inna choroba

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Okres 60 dni między ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy

Z treści Pani pytania wynika, iż w wróciła Pani do pracy cztery miesiące temu, a zatem upłynął wymagany prawem okres 60 dni przerwy pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy.

Z tego względu uzasadnione jest sumowanie poszczególnych okresów niezdolności do pracy z powodu tej samej choroby. Istotny jest tu jedynie czas trwania przerwy, która – jeżeli jest względnie długa – może wskazywać na zakończenie się procesu chorobowego, a nowa niezdolność do pracy z powodu tej samej choroby jest już traktowana jako efekt nowego procesu chorobowego („taka sama” choroba).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. akt II UK 86/09:

„Pojęcia »ta sama choroba« użytego w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (jednolity tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 ze zm.) nie należy odnosić do tych samych numerów statystycznych, zgodnych z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, gdyż nie chodzi o identyczne objawy odpowiadające numerom statystycznym, lecz o opis stanu klinicznego konkretnego układu lub narządu, który – choć daje różne objawy, podpadające pod różne numery statystyczne – stanowi tę samą chorobę, skoro dotyczy tego samego narządu lub układu”.

Zobacz również: Chorobowe po 182 dniach a inna choroba

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Czy dwa okresy niezdolności do pracy mogą być zaliczone do jednego okresu zasiłkowego?

Jeżeli z opinii lekarza leczącego wynika, że między okresami orzeczonych niezdolności do pracy ubezpieczony nie odzyskał zdolności do pracy – okresy niezdolności do pracy przypadające przed przerwą i po przerwie zlicza się do jednego okresu zasiłkowego. W takim przypadku rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego nie jest możliwe.

W Pani przypadku sytuacja jest jednak klarowana, bowiem lekarz medycyny pracy wydał Pani zaświadczenie o zdolności do pracy, dzięki czemu powróciła Pani do pracy. Mimo że w chwili obecnej mamy do czynienia z nawrotem choroby, to jednak z uwagi na upływ wymaganych prawem 60 dni następuje rozpoczęcie kolejnego (nowego) okresu zasiłkowego.

Zobacz również: Powrót do pracy po zasiłku rehabilitacyjnym a dalsze L4

Przykłady

 

Przypadek Anny, nauczycielki

Po powrocie do pracy po 182 dniach zwolnienia z powodu przewlekłych bólów pleców, Anna czuła się lepiej i była gotowa do podjęcia wyzwań zawodowych. Niestety, po czterech miesiącach bóle nasiliły się, uniemożliwiając jej wykonywanie obowiązków. Lekarz stwierdził, że jest to nawrót tej samej choroby i wystawił nowe zwolnienie. Dzięki upływowi więcej niż 60 dni od poprzedniego zwolnienia, Anna mogła skorzystać z kolejnego okresu zasiłkowego.

 

Historia Marcina, programisty

Marcin wrócił do pracy po długim zwolnieniu z powodu zespołu cieśni nadgarstka. Choć początkowo wydawało się, że problem został rozwiązany, intensywna praca przy komputerze ponownie spowodowała bóle i dyskomfort. Po 60 dniach pracy Marcin znowu musiał zwrócić się o pomoc medyczną i otrzymał zwolnienie lekarskie na ten sam problem. Jego sytuacja podkreśla ważność okresu przerwy w kontekście możliwości skorzystania z nowego okresu zasiłkowego.

 

Doświadczenie Joanny, graficzki

Joanna cierpi na przewlekłą migrenę, która wymusiła na niej wzięcie 182 dniowego zwolnienia chorobowego. Po powrocie do pracy, przez kilka miesięcy udało jej się kontrolować migreny dzięki nowej terapii. Niestety, pomimo początkowej poprawy, jej stan się pogorszył. Ponieważ od poprzedniego zwolnienia minęło więcej niż 60 dni, lekarz bez problemu wystawił jej nowe L4, umożliwiając rozpoczęcie kolejnego okresu zasiłkowego. Joanna doceniła możliwość ponownego skorzystania ze wsparcia, pozwalając jej na skupienie się na zdrowieniu bez dodatkowego stresu finansowego.

Podsumowanie

 

Osoby powracające do pracy po 182 dniach zwolnienia chorobowego i stojące przed perspektywą konieczności ponownego skorzystania ze zwolnienia z powodu nawrotu tej samej choroby, mają prawo do nowego okresu zasiłkowego, pod warunkiem, że między zwolnieniami upłynęło co najmniej 60 dni. Ta regulacja daje pracownikom możliwość ponownego skorzystania ze wsparcia finansowego w przypadku nawrotu choroby, co jest szczególnie istotne dla tych, którzy borykają się z przewlekłymi dolegliwościami.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej dotyczącej zwolnień lekarskich i zasiłków chorobowych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zapewniamy szybką i skuteczną pomoc, dostosowaną do Twojej indywidualnej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2008 r., sygn. akt II UK 86/09

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »