Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Inna choroba po 182 dniach zwolnienia

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2015-01-01 • Aktualizacja: 2021-05-23

Czy przysługuje mi zasiłek chorobowy po 182 dniach choroby na inną chorobę, po upływie 14 dni od zakończenia leczenia? Złożyłam wniosek o zasiłek chorobowy na nową chorobę, a ZUS mi go odmówił, wliczając tę chorobę do okresu zasiłkowego. Nadmieniam, że na początku nowego zwolnienia zostałam wezwana do lekarza orzecznika, który potwierdził chorobę i zasadność zwolnienia. Nie byłam pytana o poprzednią niezdolność do pracy. Od poprzedniego lekarza, u którego się leczyłam, nie wzięłam zaświadczenia, że jestem zdolna do pracy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Inna choroba po 182 dniach zwolnienia

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

Poruszoną przez Panią kwestię przyznawania świadczeń pieniężnych w okresie niezdolności do pracy wywołanej chorobą regulują przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą zasiłkową.

Zgodnie z jej treścią zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek przysługuje za każdy dzień niezdolności do pracy, nie wyłączając dni wolnych od pracy.

Na jaki okres niezdolności do pracy przysługuje zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy przysługuje za okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub przypada w okresie ciąży – nie dłużej niż przez 270 dni. Wlicza się do niego 33 dni (lub 14 dni w przypadku pracowników po 50. roku życia) wynagrodzenia chorobowego, a także wszystkie okresy nieprzerwanej niezdolności do pracy spowodowanej tą samą chorobą, jeżeli przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni.

Brak przerwy między okresami niezdolności do pracy

A zatem należy pamiętać, że w przypadku, gdy pomiędzy poszczególnymi okresami niezdolności do pracy nie ma przerw, okresy te są sumowane do jednego okresu zasiłkowego (182 lub 270 dni) nawet wówczas, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest różnymi chorobami.

Natomiast w przypadku, gdy w niezdolności do pracy wystąpi przerwa, a po przerwie niezdolność do pracy jest spowodowana inną chorobą niż przed przerwą, okres zasiłkowy liczony jest od początku okresu niezdolności do pracy, która powstała po przerwie ( art.9 ust 2 ustawy zasiłkowej). Kod literowy A nie powinien być wówczas zamieszczany na zaświadczeniu lekarskim, ponieważ jego zamieszczenie będzie oznaczało niezdolność do pracy powstałą po przerwie nieprzekraczającą 60 dni, spowodowana tą sama chorobą, która była przyczyną niezdolności do pracy przed przerwą (art. 57 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

A zatem w obecnym stanie prawnym wystarczy, aby pomiędzy zwolnieniami wystąpiła choćby jednodniowa przerwa, do wypłaty ponownego wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (33 dni od pracodawcy), a następnie zasiłku chorobowego.

Odmowa wypłaty zasiłku chorobowego przez ZUS

Jeżeli zatem ZUS odmówił Pani wypłaty zasiłku chorobowego, to być może nie została zachowana przerwa pomiędzy rzeczonymi zwolnieniami chorobowymi albo lekarz wpisał na zaświadczeniu kod „A”. Trudno tu wyrokować o słuszności decyzji ZUS, nie znając jego uzasadnienia. Proszę zatem najpierw zapoznać się z uzasadnieniem ZUS i porównać z obowiązującym, cytowanymi przepisami, aby móc się ewentualnie odwołać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »