Pracodawca nie wypłacił wynagrodzeń, czy z tego powodu ZUS wypłaci niższy zasiłek chorobowy?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Oczekuję na wypłatę zasiłku chorobowego z ZUS. Dotyczy okresu od stycznia do połowy kwietnia 2022 r. Pani w ZUS, prowadząca sprawę, poinformowała mnie, że wysokość świadczenia będzie proporcjonalnie pomniejszona o niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia za okres wrzesień – grudzień 2021. Bowiem w październiku pracodawca złożył wniosek o upadłość, którego sąd nie przyjął, a nam nie wypłacił wynagrodzeń za wymieniony okres. Do tej pory nie mamy z nim kontaktu. Czy ZUS faktycznie ma prawo zmniejszyć wysokość zasiłku chorobowego, pomniejszając go o niewypłacone wynagrodzenia za okresu wrzesień – grudzień 2021? Decyzji jeszcze nie dostałam, takie informacje mam od pracownika ZUS.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pracodawca nie wypłacił wynagrodzeń, czy z tego powodu ZUS wypłaci niższy zasiłek chorobowy?

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego pracownika

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone:

  1. za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolności do pracy albo
  2. za pełne kalendarzowe miesiące ubezpieczenia, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych ubezpieczenia.

Kwestia, gdy wynagrodzenie za dany okres nie zostało wypłacone, wygląda następująco. Otóż prawo do zasiłków określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ustalają, a następnie owe zasiłki wypłacają:

  • płatnicy składek na ubezpieczenie chorobowe, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych, z zastrzeżeniem że nie dotyczy to sytuacji, gdy zasiłek miałby być wypłacany osobom uprawnionym do zasiłków za okres po ustaniu ubezpieczenia,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych (wówczas pracodawca na druku ZUS Z-3 przekazuje dane niezbędne do ustalenia podstawy wymiaru składek).

Płatnik składek zobowiązany do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego

Zawsze jednak, bez względu na to, na którym z tych podmiotów spoczywają wymieniony obowiązki, za prawidłowe wykazanie danych niezbędnych do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku chorobowego odpowiada płatnik składek, czyli pracodawca. To oznacza, że tylko i wyłącznie gdy pracownik zachorował przed upływem pełnego kalendarzowego miesiąca zatrudnienia, nie ma znaczenia okoliczność, że wynagrodzenie za pracę nie zostało wypłacone i nabędzie on prawo do zasiłku chorobowego. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik stał się niezdolny do pracy po upływie pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku należy brać pod uwagę wyłącznie wynagrodzenie wypłacone. Podkreślam, że mowa o wynagrodzenie wypłaconym „za okres”, który należy uwzględnić przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku, nie zaś „w tym okresie”. Ustawa wyraźnie wskazuje na „wynagrodzenie wypłacone za okres”.

Czy niewypłacone wynagrodzenie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego?

A zatem ZUS może mieć rację, bowiem wynagrodzenia niewypłaconego przez pracodawcę nie należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego. Tylko gdyby z uwagi na nieuwzględnienie w tejże podstawie wynagrodzenia za jeden lub więcej miesięcy podstawa ta okazałaby się niższa niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (w przypadku pracy na cały etat), po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia, podstawę tę należy odpowiednio podwyższyć do owej kwoty minimalnego wynagrodzenia.

To stanowisko jest zgodne z wyrokiem Sądu Najwyższego z 7 września 2005 r., sygn. akt II UK 20/05, gdzie sąd wskazał, że: „Podstawą wymiaru zasiłku chorobowego jest wynagrodzenie faktycznie wypłacone przez pracodawcę, a w przypadku gdy pracodawca nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia, podstawą tą jest minimalne wynagrodzenie za pracę”.

Dodam, że wynagrodzenia niewypłaconego w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego nie uwzględnia się także w sytuacji, gdy owo wynagrodzenie jest zasądzone np. prawomocnym wyrokiem, ale pracodawca i tak go nie wypłacił. Tak wynika z uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 10 września 2009 r., sygn. akt I UZP 5/09.

Zasiłek chorobowy naliczany z minimalnego wynagrodzenia

Czyli za okres, za który pracodawca nie wypłacił wynagrodzenia, zasiłek chorobowy powinien być naliczany z minimalnego wynagrodzenia. A precyzyjniej – maksymalnie do jego wysokości, gdy brakuje do podstawy chociaż minimalnego. Chodzi o to, że gdy suma miesięcy branych pod uwagę do podstawy nie daje minimalnego wynagrodzenia, to trzeba podwyższyć do tego minimalnego. Nie zaś, że zawsze za niewypłacone wynagrodzenie trzeba dodać minimalne.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »