Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Autor: Marta Handzlik

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie normalnym do końca sierpnia 2021 r., a od 1 września chciałabym przejść na urlop. Z jakim wyprzedzeniem powinnam złożyć wniosek o ten urlop, jeśli mi przysługuje? Biorę pod uwagę, że urlop może być trochę skrócony, ale wolałabym, aby był roczny. Czy po dacie moich 60-tych urodzin powinnam od razu odejść na emeryturę, czy też korzystniej będzie pod koniec roku kalendarzowego? I jeszcze pytanie o nagrodę jubileuszową: czy muszę przepracować cały rok, żeby otrzymać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy po 10.09.2022 r.? Czy wystarczy przepracować jedynie kilka dni po tej dacie, aby uzyskać tę nagrodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) – nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia należy złożyć na tyle wcześnie, aby zdążyć umówić się na wizytę do lekarza medycyny pracy (i zrobić zalecone przez niego badania). Nie ma jednak minimalnego okresu, jaki musi upłynąć.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Skoro uprawnienia emerytalne nabędzie Pani 10.09.22 r., to urlop dla poratowania zdrowia może być Pani udzielony jedynie do 31.08.22 r. Gdyby od 10.09 chciała Pani przejść na emeryturę, wypowiedzenie powinna Pani złożyć do końca maja 2022 r. Jeśli Pani tego nie zrobi i nie uzyska Pani zgody dyrektora na porozumienie stron, musi Pani pracować kolejny rok szkolny.

Zobacz również: Zwolnienie lekarskie w trakcie wypowiedzenia a odprawa

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Kiedy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wobec powyższego, jeśli Pani w dniu zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę będzie miała mniej niż 12 miesięcy do otrzymania kolejnej nagrody jubileuszowej, należy ją Pani wypłacić.

Zobacz również: Czy świadczenie rehabilitacyjne wlicza się do emerytury?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Pani Elżbieta, nauczycielka historii
Pani Elżbieta, nauczycielka historii w gimnazjum, zbliża się do 60. roku życia i rozważa możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia przed planowanym przejściem na emeryturę. Pracuje w szkole od ponad 20 lat, nigdy wcześniej nie korzystała z tego typu urlopu. Zastanawia się, czy może go wykorzystać na rok przed emeryturą, aby zadbać o swoje zdrowie, które ostatnio zaczęło sprawiać problemy. Jest zaniepokojona, jak to wpłynie na jej prawo do nagrody jubileuszowej i czy będzie mogła przejść na emeryturę zaraz po urlopie, czy musi wrócić do pracy na jakiś czas.


Pan Krzysztof, nauczyciel wychowania fizycznego
Pan Krzysztof, nauczyciel wychowania fizycznego, ma 59 lat i od 30 lat pracuje w szkole podstawowej. Z uwagi na problemy z kręgosłupem, które nasiliły się przez lata pracy, rozważa wniosek o urlop dla poratowania zdrowia. Nigdy wcześniej nie korzystał z takiej formy wsparcia. Jego głównym zmartwieniem jest, czy zdąży złożyć wniosek i przejść niezbędne badania, aby urlop mógł rozpocząć się z początkiem nowego roku szkolnego. Pan Krzysztof chciałby wiedzieć, czy po roku urlopu dla poratowania zdrowia będzie mógł od razu przejść na emeryturę, czy też musi wrócić do pracy.


Pani Agnieszka, nauczycielka matematyki
Pani Agnieszka jest nauczycielką matematyki w liceum i niedługo kończy 60 lat. Pracuje w szkolnictwie od 35 lat. Z powodu przewlekłego zmęczenia i problemów z koncentracją zastanawia się nad skorzystaniem z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed planowanym przejściem na emeryturę. Pani Agnieszka jest zaniepokojona, jak procedura ubiegania się o taki urlop wpłynie na jej plany emerytalne i czy wpłynie to na możliwość otrzymania nagrody jubileuszowej, na którą liczy po 40 latach pracy w oświacie.

Podsumowanie

 

Nauczyciele zbliżający się do wieku emerytalnego mogą rozważyć możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, takich jak nieprzerwana praca w wymiarze co najmniej 1/2 etatu przez minimum 7 lat. Ważne jest, aby złożyć wniosek z odpowiednim wyprzedzeniem i uwzględnić możliwe konsekwencje takiego urlopu dla planowanego przejścia na emeryturę oraz dla praw do nagrody jubileuszowej.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu przepisów dotyczących urlopu dla poratowania zdrowia przed emeryturą lub masz inne pytania prawne? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnego przygotowania wniosków i pism. Nasz zespół ekspertów jest do Twojej dyspozycji, by zapewnić Ci wsparcie i doradztwo na każdym etapie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »