Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2021-02-19 • Aktualizacja: 2022-07-19

Jestem nauczycielką, pracuję w szkole na pełnym etacie. 10 września 2022 r. skończę 60 lat. Czy mogę skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed przejściem na emeryturę? Nigdy wcześniej z niego nie korzystałam. Ten rok szkolny przepracuję w trybie normalnym do końca sierpnia 2021 r., a od 1 września chciałabym przejść na urlop. Z jakim wyprzedzeniem powinnam złożyć wniosek o ten urlop, jeśli mi przysługuje? Biorę pod uwagę, że urlop może być trochę skrócony, ale wolałabym, aby był roczny. Czy po dacie moich 60-tych urodzin powinnam od razu odejść na emeryturę, czy też korzystniej będzie pod koniec roku kalendarzowego? I jeszcze pytanie o nagrodę jubileuszową: czy muszę przepracować cały rok, żeby otrzymać nagrodę jubileuszową po 40 latach pracy po 10.09.2022 r.? Czy wystarczy przepracować jedynie kilka dni po tej dacie, aby uzyskać tę nagrodę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy nauczyciel może skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia na rok przed emeryturą?

Udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) – nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia:

1) w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia:

a) choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub

b) choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub

2) na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową

– w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo roku.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia należy złożyć na tyle wcześnie, aby zdążyć umówić się na wizytę do lekarza medycyny pracy (i zrobić zalecone przez niego badania). Nie ma jednak minimalnego okresu, jaki musi upłynąć.

Nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Skoro uprawnienia emerytalne nabędzie Pani 10.09.22 r., to urlop dla poratowania zdrowia może być Pani udzielony jedynie do 31.08.22 r. Gdyby od 10.09 chciała Pani przejść na emeryturę, wypowiedzenie powinna Pani złożyć do końca maja 2022 r. Jeśli Pani tego nie zrobi i nie uzyska Pani zgody dyrektora na porozumienie stron, musi Pani pracować kolejny rok szkolny.

Zobacz też: https://www.odpowiedziprawne.pl/-urlop-dla-poratowania-zdrowia-nauczyciela

Kiedy nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej?

Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) – nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.

W przypadku rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Wobec powyższego, jeśli Pani w dniu zakończenia stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę będzie miała mniej niż 12 miesięcy do otrzymania kolejnej nagrody jubileuszowej, należy ją Pani wypłacić.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »