Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na świadczenie kompensacyjne a zaległy urlop

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-20

Niedługo przechodzę na świadczenie kompensacyjne. W związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia mam niewykorzystany urlop za 2016 i 2017 rok (pracuję w przedszkolu w którym nie ma planu urlopów). Wydział oświaty uważa, że nie należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 2017 roku. Co mam zrobić, jeżeli na świadectwie pracy będą błędy dotyczące niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego? Czy takie świadectwo pracy mogę odebrać i zanieść do ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Zgodnie z przepisami ustawy Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Według orzecznictwa sądów nie można jednocześnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego (SN w wyroku z 10 lutego 1988 r., sygn. akt III PZP 4/88).

Wykorzystywany przez nauczyciela placówki nieferyjnej urlop dla poratowania zdrowia „konsumuje” przypadający w tym okresie urlop wypoczynkowy jedynie gdy urlop wypoczynkowy przypada w okresie urlopu zdrowotnego, lub gdy nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy wówczas nie będzie mógł on skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym

Jeśli więc w roku kalendarzowym nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez część tego roku a należny w tym roku urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów przypada poza okresem urlopu dla poratowania zdrowia, lub nie został ustalony z uwagi na brak planu urlopów – to urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi w wymiarze 35 dni roboczych na rok.

Z kolei zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w okresie ferii szkolnych z uwagi na:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

a) niezdolność do pracy wywołaną chorobą lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;

b) urlop macierzyński;

c) odbywanie ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni” (art. 66 ust. 1 KN).

Jeżeli okres urlopu zdrowotnego przypada na czas ferii letnich lub zimowych, nauczycielowi nie przysługuje za ten okres uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego.

Jak Pani widzi, sprawa nie jest zależna tylko od istnienia planu urlopów bądź nie. Ale od tego, czy jest to placówka feryjna, czy nie.

Co prawda zapadł ostatnio wyrok w Sądzie na bazie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w rozstrzygnięciu z 30 czerwca 2016 r. w sprawie C–178/15 orzekł, że wygaśnięcie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest niezgodne z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r., s. 9). Nauczyciel, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, powinien mieć prawo do skorzystania z niego również w późniejszym terminie.

Zaproponowano zmianę w ustawie KN, ale ta jeszcze do skutku nie doszła. Więc nie jest wykluczone, że ekwiwalent się Pani należy, o ile tak stwierdzi sąd. Świadectwo pracy nie ma znaczenia w tym wypadku w zakresie Pani prawa do świadczenia i spokojnie może je Pani zanieść do ZUS-u, a potem sądzić się z pracodawcą o ekwiwalent.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »