Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przejście na świadczenie kompensacyjne a zaległy urlop

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-12-20

Niedługo przechodzę na świadczenie kompensacyjne. W związku z przebywaniem na urlopie dla poratowania zdrowia mam niewykorzystany urlop za 2016 i 2017 rok (pracuję w przedszkolu w którym nie ma planu urlopów). Wydział oświaty uważa, że nie należy mi się ekwiwalent za niewykorzystany urlop za 2017 roku. Co mam zrobić, jeżeli na świadectwie pracy będą błędy dotyczące niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego? Czy takie świadectwo pracy mogę odebrać i zanieść do ZUS?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z przepisami ustawy Karty Nauczyciela nauczycielom zatrudnionym w szkołach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Według orzecznictwa sądów nie można jednocześnie korzystać z urlopu dla poratowania zdrowia i urlopu wypoczynkowego (SN w wyroku z 10 lutego 1988 r., sygn. akt III PZP 4/88).

Wykorzystywany przez nauczyciela placówki nieferyjnej urlop dla poratowania zdrowia „konsumuje” przypadający w tym okresie urlop wypoczynkowy jedynie gdy urlop wypoczynkowy przypada w okresie urlopu zdrowotnego, lub gdy nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez cały rok kalendarzowy wówczas nie będzie mógł on skorzystać z urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym

Jeśli więc w roku kalendarzowym nauczyciel korzysta z urlopu dla poratowania zdrowia przez część tego roku a należny w tym roku urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów przypada poza okresem urlopu dla poratowania zdrowia, lub nie został ustalony z uwagi na brak planu urlopów – to urlop wypoczynkowy przysługuje nauczycielowi w wymiarze 35 dni roboczych na rok.

Z kolei zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. KN nauczycielowi placówki feryjnej przysługuje urlop wypoczynkowy w okresie ferii letnich i zimowych. W sytuacji, gdy nauczyciel nie wykorzysta przysługującego mu urlopu w okresie ferii szkolnych z uwagi na:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

a) niezdolność do pracy wywołaną chorobą lub odosobnienie w związku z chorobą zakaźną;

b) urlop macierzyński;

c) odbywanie ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego

nabywa prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze do 8 tygodni” (art. 66 ust. 1 KN).

Jeżeli okres urlopu zdrowotnego przypada na czas ferii letnich lub zimowych, nauczycielowi nie przysługuje za ten okres uzupełniający urlop wypoczynkowy w trakcie roku szkolnego.

Jak Pani widzi, sprawa nie jest zależna tylko od istnienia planu urlopów bądź nie. Ale od tego, czy jest to placówka feryjna, czy nie.

Co prawda zapadł ostatnio wyrok w Sądzie na bazie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w rozstrzygnięciu z 30 czerwca 2016 r. w sprawie C–178/15 orzekł, że wygaśnięcie prawa do urlopu wypoczynkowego nauczycieli jest niezgodne z dyrektywą 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (Dz. Urz. UE L 299 z 18 listopada 2003 r., s. 9). Nauczyciel, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia i nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, powinien mieć prawo do skorzystania z niego również w późniejszym terminie.

Zaproponowano zmianę w ustawie KN, ale ta jeszcze do skutku nie doszła. Więc nie jest wykluczone, że ekwiwalent się Pani należy, o ile tak stwierdzi sąd. Świadectwo pracy nie ma znaczenia w tym wypadku w zakresie Pani prawa do świadczenia i spokojnie może je Pani zanieść do ZUS-u, a potem sądzić się z pracodawcą o ekwiwalent.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »