Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-19

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Tę kwestię regulują:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Składając wniosek w 2016 r.*, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, akty urodzenia wszystkich dzieci oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia, ale za podanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W zależności od sytuacji – zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych, w przypadku obciążenia alimentacyjnego – wyrok sądu, w przypadku nieotrzymywania alimentów – zaświadczenie od komornika.

Jeśli wystąpiłaby sytuacja, w której zmienił się dochód – został utracony lub uzyskany w porównaniu do 2014 r. – także dowody na potwierdzenie tego faktu.

Z uwagi na to, że ustawa nie rozróżnia dochodów uzyskanych w Polsce lub za granicą, oczywiście należy dołączyć wszystkie dochody. Także te z zagranicy.

Próg dochodowy to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto – po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, minus podatek należny.

* Zapytanie z listopada 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »