Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wniosek o becikowe a zaświadczenie o dochodach z zagranicy

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-04-19

Czy składając w urzędzie gminy wniosek o becikowe na 1000 zł, jestem zobowiązany przedstawić moje dochody z zagranicy?

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo konkretna odpowiedź
Magdalena
Bardzo sprawna, szybka, fachowa rzetelna pomoc. 
Beata
Bardzo uprzejmie dziękuję za dotychczasową pomoc. Odpowiedź jest wyczerpująca mimo, że problem jest bardzo szeroki.
Janina
Bardzo dziękuję. :) Odpowiedz wyczerpująca - jestem zadowolona
Grażyna
Porada prawna konkretna, odpowiedź wyczerpująca, z podaniem podstawy prawnej. Usługa wykonana w ustalonym terminie. Zdecydowanie polecam.
Barbara, 55 lat

Tę kwestię regulują:

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity — Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r., poz. 1238);
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. – Dz. U. z 2016 r., poz. 23).

Składając wniosek w 2016 r.*, należy dołączyć zaświadczenia o dochodach z 2014 r.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, akty urodzenia wszystkich dzieci oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za rok 2014 każdego pełnoletniego członka rodziny. Dopuszczalne jest złożenie oświadczenia, ale za podanie nieprawdziwych danych grozi odpowiedzialność karna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W zależności od sytuacji – zaświadczenie z ZUS o składkach zdrowotnych, w przypadku obciążenia alimentacyjnego – wyrok sądu, w przypadku nieotrzymywania alimentów – zaświadczenie od komornika.

Jeśli wystąpiłaby sytuacja, w której zmienił się dochód – został utracony lub uzyskany w porównaniu do 2014 r. – także dowody na potwierdzenie tego faktu.

Z uwagi na to, że ustawa nie rozróżnia dochodów uzyskanych w Polsce lub za granicą, oczywiście należy dołączyć wszystkie dochody. Także te z zagranicy.

Próg dochodowy to obecnie 1922,00 zł na osobę. Jest to kwota netto – po odjęciu kosztów uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, minus podatek należny.

* Zapytanie z listopada 2016 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Nowe zwolnienie i czas jego trwania

Jestem 5 miesięcy na zwolnieniu lekarskim (psychiatrycznym), ale w ostatnich dniach doznałam kontuzji kostki. Czy na zwolnieniu na kostkę mogę przebywać...

Umowa na okres próbny a zasiłek macierzyński

Mam umowę na okres próbny do 5 kwietnia 2017 r. Chciałabym się dowiedzieć, jak wygląda kwestia zasiłku macierzyńskiego w razie gdybym w trakcie...

Kontrola prawidłowości wystawienia obecnego zwolnienia

Czy mam prawo do nowego okresu zasiłkowego? W tym roku wykorzystałam już okres zasiłkowy 182 dni i skończył mi się on miesiąc temu (zwolnienie od...

Okresy zasiłkowe a zaświadczenia o dochodzie

Od 3 lat przyznawany jest mi zasiłek rodzinny, ja pracuje w szkole, a mąż też świadczył pracę na podstawie umowy, ale od jesieni nasza sytuacja...

Nabycie prawa do zasiłku chorobowego

Skończyłem studia i odbyłem 6-miesięczny staż z PUP z wynagrodzeniem ok. 1000 zł brutto. Bezpośrednio po stażu zostałem zatrudniony...

Kontrola zasadności wystawienia zwolnień lekarskich

Pracodawca zwrócił się do ZUS-u o przeprowadzenie kontroli zasadności wystawienia zwolnień lekarskich, z których korzystam. Czy jeżeli ZUS wezwie...

Czy mama na emeryturze ma prawo do świadczenia po tacie?

Mój tata zmarł 2 miesiące temu, wcześniej pobierał co miesiąc emeryturę. Czy moja mama, która ukończyła 50 lat i ma też swoją emeryturę, ma prawo...

Zwolnienie poszpitalne po zasiłku chorobowym

W chwili obecnej jestem na zasiłku chorobowym z ZUS-u po zwolnieniu z pracy (likwidacja stanowiska pracy + odprawa pieniężna z tego tytułu...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »