Kategoria: Składki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-28

Odziedziczyliśmy z żoną i teściową dług po firmie teścia wobec ZUS. Dług dotyczy okresu od czerwca 2000 r. do grudnia 2006 r. Proszę o informację, jaki okres już się przedawnił, za jakie lata możemy starać się o przedawnienie.

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Pierwszego stycznia 2012 r. weszły w życie nowe zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które m.in. zmieniają okres przedawnienia składek ZUS. Nowy okres przedawnienia wynosi 5 lat. Są jednak wyjątki.

Do końca 2011 roku obowiązywał okres przedawnienia składek ZUS wynoszący 10 lat. Tak długi okres przedawnienia został wprowadzony w roku 2003 (przed tą datą okres przedawnienia składek również wynosił 5 lat). Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia ponownie wynosi 5 lat, licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne.

W nowych przepisach znalazło się jednak pewne zastrzeżenie. Otóż jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Oznacza to, że wszystkie składki począwszy od 1 stycznia 2012 roku objęte są 5-letnim okresem przedawnienia.

Składki wymagalne przed 1 stycznia 2012 roku przedawniają się po 10 latach, chyba że korzystniej stosować do nich termin 5-letni liczony od 1 stycznia 2012 r.

A więc wszystkie składki wymagalne po 1.02.2007 r. przedawniłyby się według starych zasad po 1.02.2017 r., dlatego do nich korzystniej jest stosować nowe przepisy, aby przedawniły się 1 stycznia 2017 r.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Wszystkie składki wymagalne od 1.01.2005 do 1.02.2007 r. staną się przedawnione po 10 latach (odpowiednio w latach 2015- 2017).

Składki wymagalne przed 1.01.2005 r. są już przedawnione, gdyż upłynął termin 10-letni od dnia ich wymagalności.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że 20 lipca 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które poszerzają katalog zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia. Do katalogu tych zdarzeń dodano „wydanie decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia”.

Przy poprzednim, 10-letnim okresie przedawnienia ZUS-owi nie tak łatwo było zawiesić bieg terminu przedawnienia. Obecnie już samo wydanie decyzji przez ZUS zawiesza bieg terminu przedawnienia. Jest więc wysoce prawdopodobne, że w wielu przypadkach dłuższy 10-letni okres przedawnienia (ale bez możliwości zawieszenia jego biegu wydaniem decyzji przez ZUS) mógłby być de facto krótszy niż obecny 5-letni okres, który jednakże ZUS może zawiesić w każdej chwili, wydając decyzję o podleganiu ubezpieczeniom. A w zakresie wydawania takich decyzji ZUS nie jest niczym ograniczony.

Jeśli więc co do składek wymagalnych przed 1.01.2005 r. nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to praktycznie wszystkie składki od roku 2000 do końca roku 2004 są przedawnione. Kolejne składki będą się przedawniać zgodnie z zasadami opisanymi wyżej.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Jeśli więc ZUS próbował wyegzekwować należne składki i uzyskał wyrok sądowy, albo wezwał teścia do ich uregulowania, to od każdej takiej czynności przedawnienie biegnie na nowo. Trzeba więc odszukać dokumenty w sprawie i porównać daty działań ZUS-u z terminami przedawnienia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Brak rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej a składki ZUS

Przed pięciu laty założyłam działalność gospodarczą, której tak naprawdę nigdy nie rozpoczęłam (żadnych przychodów ani kosztów). Chciałabym...

Z KRUS do ZUS – zaległe składki, abolicja

Od 1998 roku prowadziłem jednoosobową działalność, byłem ubezpieczony w KRUS. W 2005 r. zawiesiłem ją na 2 miesiące i od wznowienia nie...

Czy należy odprowadzić składki od umowy-zlecenia z nauczycielem zatrudnionym na umowę o pracę?

Stowarzyszenie prowadzi szkołę. Nauczyciele są zatrudnieni na podstawie umów o pracę zawartych z dyrektorem szkoły na podstawie pełnomocnictwa...

Dla kogo abolicja w ZUS?

Mam zaległości w ZUS z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej przed 2008 r. Dowiedziałem się, że jest abolicja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »