Indywidualne Porady Prawne

Masz problem ze składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-08-28 • Aktualizacja: 2021-12-21

Odziedziczyliśmy z żoną i teściową dług po firmie teścia wobec ZUS. Dług dotyczy okresu od czerwca 2000 r. do grudnia 2006 r. Proszę o informację, jaki okres już się przedawnił, za jakie lata możemy starać się o przedawnienie.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Długi w ZUS po zmarłym, który prowadził firmę – przedawnienie

Okres przedawnienia składek ZUS

Pierwszego stycznia 2012 r. weszły w życie nowe zapisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które m.in. zmieniają okres przedawnienia składek ZUS. Nowy okres przedawnienia wynosi 5 lat. Są jednak wyjątki.

Do końca 2011 roku obowiązywał okres przedawnienia składek ZUS wynoszący 10 lat. Tak długi okres przedawnienia został wprowadzony w roku 2003 (przed tą datą okres przedawnienia składek również wynosił 5 lat). Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia ponownie wynosi 5 lat, licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne.

W nowych przepisach znalazło się jednak pewne zastrzeżenie. Otóż jeśli składki stały się wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., to nowy 5-letni bieg przedawnienia i tak zaczyna się dopiero od dnia 1 stycznia 2012 r. Wyjątek stanowi sytuacja, w której składki wymagalne przed dniem 1 stycznia 2012 r., zgodnie ze starym 10-letnim biegiem przedawnienia, przedawniłyby się wcześniej. W takiej sytuacji przedawnienie następuje z upływem tego wcześniejszego terminu a nie zgodnie z nowymi przepisami.

Oznacza to, że wszystkie składki począwszy od 1 stycznia 2012 roku objęte są 5-letnim okresem przedawnienia.

Składki wymagalne przed 1 stycznia 2012 roku przedawniają się po 10 latach, chyba że korzystniej stosować do nich termin 5-letni liczony od 1 stycznia 2012 r.

A więc wszystkie składki wymagalne po 1.02.2007 r. przedawniłyby się według starych zasad po 1.02.2017 r., dlatego do nich korzystniej jest stosować nowe przepisy, aby przedawniły się 1 stycznia 2017 r.

Wszystkie składki wymagalne od 1.01.2005 do 1.02.2007 r. staną się przedawnione po 10 latach (odpowiednio w latach 2015- 2017).

Składki wymagalne przed 1.01.2005 r. są już przedawnione, gdyż upłynął termin 10-letni od dnia ich wymagalności.

W tym miejscu należy również przypomnieć, że 20 lipca 2011 r. weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, które poszerzają katalog zdarzeń zawieszających bieg terminu przedawnienia. Do katalogu tych zdarzeń dodano „wydanie decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek lub obowiązek opłacania składek na te ubezpieczenia”.

Zawieszenie biegu przedawnienia składek ZUS

Przy poprzednim, 10-letnim okresie przedawnienia ZUS-owi nie tak łatwo było zawiesić bieg terminu przedawnienia. Obecnie już samo wydanie decyzji przez ZUS zawiesza bieg terminu przedawnienia. Jest więc wysoce prawdopodobne, że w wielu przypadkach dłuższy 10-letni okres przedawnienia (ale bez możliwości zawieszenia jego biegu wydaniem decyzji przez ZUS) mógłby być de facto krótszy niż obecny 5-letni okres, który jednakże ZUS może zawiesić w każdej chwili, wydając decyzję o podleganiu ubezpieczeniom. A w zakresie wydawania takich decyzji ZUS nie jest niczym ograniczony.

Jeśli więc co do składek wymagalnych przed 1.01.2005 r. nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia, to praktycznie wszystkie składki od roku 2000 do końca roku 2004 są przedawnione. Kolejne składki będą się przedawniać zgodnie z zasadami opisanymi wyżej.

Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Jeśli więc ZUS próbował wyegzekwować należne składki i uzyskał wyrok sądowy, albo wezwał teścia do ich uregulowania, to od każdej takiej czynności przedawnienie biegnie na nowo. Trzeba więc odszukać dokumenty w sprawie i porównać daty działań ZUS-u z terminami przedawnienia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z składkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »