Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Brak na świadectwie pracy wpisu o pracy w szkodliwych warunkach

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-09-04

Mam 60 lat, przepracowałem na stacji paliw w sumie 34 lata, w tym jako ajent CPN 18 lat, pozostałe 16 lat jako pracownik – sprzedawca na stacjach paliw. Problem polega na tym, że na świadectwach pracy brak wpisu o pracy w szkodliwych warunkach. Obecnie od 4 lat również pracuję jako sprzedawca na stacji paliw – dział chemia p. 19, praca w warunkach szkodliwych (Dz. U. Nr 8, poz. 43). Co mam zrobić, aby uznano mi pracę w szkodliwych warunkach? Dodam, że mam dwóch świadków, z którymi pracowałem od 1991 r.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Otóż ustalenia uprawnień do wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach dokonuje się na podstawie art. 184 w związku z art. 32 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 roku w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub w szczególnym charakterze.

Zgodnie z treścią wspomnianych przepisów ustawy ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (1 stycznia 1999 r.) osiągnęli okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 65 lat – dla mężczyzn oraz okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27, tj. 25 lat dla mężczyzn. W świetle powyższych regulacji to rodzaj faktycznie wykonywanej pracy, a nie treść świadectwa pracy, decyduje o tym, czy wykonywał Pan pracę w warunkach szczególnych.

Musi Pan jednak spełniać wymóg przepracowania 15 lat w szczególnych warunkach na dzień 1 stycznia 1999 roku.

Rodzaje prac ustala się natomiast na podstawie powołanego już wyżej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, który w załączniku A w działach od I do XIV wymienia rodzaje prac, które są pracą w warunkach szczególnych.

W wykazie A dziale IV w chemii poz. 19 widnieją prace określone jako przetwórstwo, magazynowanie, przepompowywanie, przeładunek, transport, dystrybucja ropy naftowej i jej produktów, więc teoretycznie pracownik stacji benzynowej takie czynności wykonuje, ważne aby praca ta była wykonywana przez 8 godzin dziennie.

W Pańskiej sytuacji należałoby zacząć od złożenia do ZUS wniosku o przyznanie emerytury za pracę w warunkach szczególnych, wskazując świadków. ZUS, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, odmówi Panu przyznania emerytury i wówczas będzie Pan miał miesięczny termin na odwołanie od tej decyzji do sądu okręgowego – sądu ubezpieczeń społecznych, w którym to odwołaniu zgłosi Pan dowód z zeznań świadków, ale powinni to być świadkowie, którzy potwierdzą 15-letni termin zatrudnienia w warunkach szczególnych, sąd będzie musiał tych świadków przesłuchać i ustalić, czy pracował Pan w warunkach szczególnych, niezależnie od tego czy wydano Panu świadectwo pracy w warunkach szczególnych, czy też nie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »

Poduszki