Doliczenie ekwiwalentu za deputat węglowy do emerytury

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Od lat 80. do dnia przejścia na emeryturę, tj. w 2022 r., pracowałam w jednej firmie. Firma ta należała do struktury PKP do 2001 r. i do tego czasu przysługiwał mi ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. Po wydzieleniu firmy z PKP ekwiwalent został włączony do wynagrodzenia, co potwierdzają dokumenty. ZUS nie przyznał mi jednak ekwiwalentu za deputat węglowy do emerytury. W kwietniu 2022 r. złożyłam wniosek do ZUS-u o ponowne przeliczenie emerytury, do którego dołączyłam pismo z kadr firmy, które potwierdza pobieranie ekwiwalentu. W lutym 2023 r. zostałam poinformowana, że ZUS nie zrobi nic w mojej sprawie, tzn. nie odpowie i nie przyzna ekwiwalentu. Czy mam szansę otrzymać ten ekwiwalent?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie ekwiwalentu za deputat węglowy do emerytury

Emerytura a prawo do deputatu węglowego

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych podjął uchwałę, w której uznał, że „pobieranie emerytury z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego”. Prawo do deputatu węglowego nie przysługuje emerytowi lub renciście, jeżeli nie przysługiwało mu w okresie zatrudnienia, z tytułu którego powstało prawo do emerytury lub renty.

Sąd Najwyższy w Izbie Pracy podjął uchwałę, w której uznał, że „pobieranie emerytury z art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS wyłącza możliwość nabycia przez byłego pracownika kolejowego prawa do deputatu węglowego w formie ekwiwalentu pieniężnego”. Nie jest emeryturą powstałą z tytułu jakiegokolwiek zatrudnienia, w tym dającą prawo do deputatu, lecz z tytułu osiągnięcia wieku emerytalnego.

Jeżeli przyznanie emerytury nastąpiło na podstawie zatrudnienia kolejowego, wówczas prawo do tego deputatu przysługuje. Artykuł 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS nie spełnia tego warunku, bo nie jest związany ze stażem pracy na kolei. Jeśli ZUS wypłaca emeryturę na zasadach ogólnych po osiągnięciu 65 lat, nie należy się ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy. Zobacz: uchwała trzech sędziów Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z 6 grudnia 2022 r., sygn. akt III UZP 7/22.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »