Ciąża podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Autor: Marta Handzlik

Właśnie dowiedzieliśmy się z żoną, że jest w ciąży. Żona z tej chwili jest na świadczeniu rehabilitacyjnym. Wcześniej była na rocznym zwolnieniu chorobowym, w którego trakcie ustał stosunek pracy z firmą, w której była zatrudniona na umowę o pracę na pełen etat. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak będzie wyglądała nasza sytuacja finansowa. Czy żona ma szansę na zasiłek macierzyński po zasiłku rehabilitacyjnym? Czy świadczenie rehabilitacyjne przedłuża się automatycznie do dnia porodu? Jeśli nie przysługuje jej macierzyński, co możemy zrobić, by jednak otrzymała świadczenie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża podczas świadczenia rehabilitacyjnego

Kiedy przysługuje zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński przysługuje objętym ubezpieczeniem chorobowym:

 • pracownikom,
 • członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczącym pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2013 r. poz. 1457),
 • osobom prowadzącym pozarolniczą działalność oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • duchownym.

Zobacz również: Czy można zrezygnować ze świadczenia rehabilitacyjnego?

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Osoba, której stosunek pracy został rozwiązany w trakcie długotrwałej choroby, nie podlega pod żadną z powyższych kategorii. Oczywiście przyznane świadczenie rehabilitacyjne przysługuje jej przez cały okres, na jaki zostało przyznane, ale po tym czasie, jeśli nie znajdzie ona zatrudnienia, nie będzie już ubezpieczona, a wiec nie otrzyma zasiłku macierzyńskiego po urodzeniu dziecka.

Wypłata zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego jest możliwa tylko w następujących okolicznościach:

 • kiedy tytuł do ubezpieczeń społecznych wygasł w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
 • kiedy umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy została przedłużona do dnia porodu,
 • gdy zatrudnienie ustało w okresie ciąży z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • jeśli poród nastąpił już po ustaniu ubezpieczenia chorobowego (zatrudnienia), ale zatrudnienie ustało w okresie ciąży z naruszeniem przepisów prawa,
 • w przypadku urodzenia/przyjęcia na wychowanie dziecka w trakcie urlopu wychowawczego.

Żaden z powyższych przypadków nie dotyczy Pana żony. Wobec tego po zakończeniu świadczenia rehabilitacyjnego (które nie przedłuża się do dnia porodu) nie będzie ona miała prawa do otrzymania zasiłku chorobowego.

Pana żona może oczywiście zrezygnować z części świadczenia – musi wówczas złożyć oświadczenie o rezygnacji, ze wskazaniem konkretnej daty, od której świadczenie nie ma już przysługiwać, a następnie – jeśli znajdzie pracę – wykonać badania wstępne i w ich trakcie uzyskać od lekarza zaświadczenie o zdolności do pracy.

Zobacz również: Jestem na L4 od psychiatry i zaszłam w ciążę

Zatrudnienie się w czasie ciąży

W sytuacji, gdy Pana żona przed porodem rozpocznie pracę, oczywiście będzie jej przysługiwał urlop macierzyński. Pragnę jednak zauważyć, że jeśli będzie to stosunkowo krótki okres między zatrudnieniem a porodem, ZUS prawdopodobnie rozpocznie w tej kwestii kontrolę.

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ma prawo do kontrolowania, czy świadczenia uzyskane z ubezpieczeń społecznych nie zostały uzyskane przez osoby nieuprawnione, na przykład na podstawie fikcyjnie prowadzonej działalności gospodarczej, czy fikcyjnego stosunku pracy.

Podkreślić należy, że w każdej takiej sprawie dokonywana jest wnikliwa ocena zebranego materiału dowodowego. Gdy ZUS stwierdzi, że działalność czy stosunek pracy były zawarte w celu wyłudzenia świadczeń – odmawia przyznania zasiłku.

Zobacz również: Umowa o pracę z małżonkiem

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »