Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Autor: Maciej Lisowski

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam decyzję ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Zlecone prace realizuje zatrudniony pracownik. Dodatkowo mam umowę na projektowanie sieci energetycznej. Do projektowania zatrudniam na umowę-zlecenie rencistę, jednak sam muszę te projekty firmować swoim podpisem i pieczątką – umowa nie daje prawa cedowania. Realizuję w miesiącu 2–3 małe projekty. Czy to firmowanie projektu należy rozumieć jako wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu ZUS-u? Czy mogę mieć problemy z ZUS za firmowanie projektów przy niezdolności do pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Definicja pracy zarobkowej

Przepisy emerytalno-rentowe nie zawierają legalnej definicji pracy zarobkowej. Lukę tę przez analogię uzupełnia orzecznictwo sądów w sprawach zasiłkowych, zgodnie z którym pracą zarobkową jest praca w potocznym tego słowa znaczeniu. Sprowadza się to do czynności wykonywanych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również kontraktu cywilnoprawnego, w tym umowy zlecenia czy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2001 r. do sygn. akt. II UKN 494/00).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Firmowanie projektów a praca zarobkowa

Za zasadne wydaje się zatem uznanie, że skoro „firmowanie projektów” jest przez Pana wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskuje Pan z tego tytułu przychody, to należy je traktować jako pracę zarobkową.

Sam fakt legitymowania się przez Pana orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy nie ma wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwrócić uwagę na kwestię zmniejszenia i zawieszenia świadczeń w związku z ich osiąganiem.

Zobacz również: Czy można pracować na rencie z całkowitą niezdolnością do pracy?

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przychód z działalności a ZUS

Tematyka ta uregulowana jest w przepisach 103–106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie w tymi przepisami jeśli Pański przychód będzie przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone, zaś jeśli przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Ustawa nie przewiduje innych sankcji, przy czym należy mieć świadomość, że w przypadku prowadzeniu działalności gospodarczej jako przychód Zakład przyjmuje podstawę wymiaru składki. Ostatecznego rozliczenia świadczenia ZUS dokonuje po zakończeniu roku kalendarzowego (do końca lutego należy przedłożyć stosowną informację o wysokości faktycznego przychodu) i w przypadku wyliczenia, że przychody przekraczały ww. kwoty Zakład może zażądać zwrotu nadpłaconych świadczeń.

Zobacz również: Czy będąc na zasiłku dla bezrobotnych można dorobić?

Przykłady

 

Jan prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą zajmującą się projektowaniem wnętrz. Po stwierdzeniu całkowitej niezdolności do pracy przez ZUS, zatrudnia projektanta na umowę o pracę, który wykonuje większość zadań związanych z projektami. Jednak Jan musi osobiście firmować każdy projekt swoim podpisem i pieczątką. Mimo że nie wykonuje fizycznie prac projektowych, obawia się, że ZUS uzna to za wykonywanie pracy zarobkowej i będzie miał problemy z przyznanymi świadczeniami.

 

Anna jest właścicielką małego studia graficznego i po wypadku otrzymała decyzję o całkowitej niezdolności do pracy. Prace graficzne wykonuje za nią zespół pracowników, ale Anna jako właścicielka firmy musi firmować wszystkie projekty swoim podpisem. Miesięcznie realizuje kilka drobnych projektów. Zastanawia się, czy ZUS może uznać jej działania za pracę zarobkową, mimo że sama nie wykonuje czynności projektowych, co mogłoby wpłynąć na wysokość jej świadczeń.

 

Marek prowadzi firmę zajmującą się projektowaniem sieci energetycznych. Z powodu choroby ZUS uznał go za całkowicie niezdolnego do pracy. Zatrudnia na umowę-zlecenie inżyniera-rencistę, który wykonuje projekty, ale Marek musi podpisywać i pieczętować każdy projekt. Firma realizuje średnio dwa projekty miesięcznie. Marek obawia się, że ZUS uzna jego działania za pracę zarobkową, co może prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia jego świadczeń, jeśli przekroczy określone progi dochodowe.

Podsumowanie

 

Firmowanie projektów przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, posiadającą orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, może być uznane przez ZUS za wykonywanie pracy zarobkowej. Jest to istotne z punktu widzenia obowiązku informowania ZUS o przychodach oraz potencjalnego zmniejszenia lub zawieszenia świadczeń. Kluczowe jest więc, aby osoby w takiej sytuacji były świadome swoich obowiązków i konsekwencji prawnych związanych z osiąganiem przychodów.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism, aby zapewnić Ci pełne wsparcie w kwestiach związanych z działalnością gospodarczą i relacjami z ZUS. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać fachową pomoc dostosowaną do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lipca 2001 r. do sygn. akt. II UKN 494/00

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »