Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Autor: Maciej Lisowski

Prowadzę działalność gospodarczą i posiadam decyzję ZUS-u o całkowitej niezdolności do pracy. Zlecone prace realizuje zatrudniony pracownik. Dodatkowo mam umowę na projektowanie sieci energetycznej. Do projektowania zatrudniam na umowę-zlecenie rencistę, jednak sam muszę te projekty firmować swoim podpisem i pieczątką – umowa nie daje prawa cedowania. Realizuję w miesiącu 2–3 małe projekty. Czy to firmowanie projektu należy rozumieć jako wykonywanie pracy zarobkowej w rozumieniu ZUS-u? Czy mogę mieć problemy z ZUS za firmowanie projektów przy niezdolności do pracy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niezdolność do pracy osoby prowadzącej działalność gospodarczą a firmowanie projektów

Definicja pracy zarobkowej

Przepisy emerytalno-rentowe nie zawierają legalnej definicji pracy zarobkowej. Lukę tę przez analogię uzupełnia orzecznictwo sądów w sprawach zasiłkowych, zgodnie z którym pracą zarobkową jest praca w potocznym tego słowa znaczeniu. Sprowadza się to do czynności wykonywanych nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również kontraktu cywilnoprawnego, w tym umowy zlecenia czy w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (tak m.in. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 19 lipca 2001 r. do sygn. akt. II UKN 494/00).

Firmowanie projektów a praca zarobkowa

Za zasadne wydaje się zatem uznanie, że skoro „firmowanie projektów” jest przez Pana wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej i uzyskuje Pan z tego tytułu przychody, to należy je traktować jako pracę zarobkową.

Sam fakt legitymowania się przez Pana orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy nie ma wpływu na możliwość prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać o konieczności niezwłocznego poinformowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o osiąganiu przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz zwrócić uwagę na kwestię zmniejszenia i zawieszenia świadczeń w związku z ich osiąganiem.

Zobacz również: Czy można pracować na rencie z całkowitą niezdolnością do pracy?

Przychód z działalności a ZUS

Tematyka ta uregulowana jest w przepisach 103–106 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie w tymi przepisami jeśli Pański przychód będzie przekraczał 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone, zaś jeśli przekroczy on 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Ustawa nie przewiduje innych sankcji, przy czym należy mieć świadomość, że w przypadku prowadzeniu działalności gospodarczej jako przychód Zakład przyjmuje podstawę wymiaru składki. Ostatecznego rozliczenia świadczenia ZUS dokonuje po zakończeniu roku kalendarzowego (do końca lutego należy przedłożyć stosowną informację o wysokości faktycznego przychodu) i w przypadku wyliczenia, że przychody przekraczały ww. kwoty Zakład może zażądać zwrotu nadpłaconych świadczeń.

Zobacz również: Czy będąc na zasiłku dla bezrobotnych można dorobić?

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »