Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zmiana pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Autor: Marta Handzlik

Skończyłem 50 lat. Zmieniam pracę – zawarłem umowę roczną z nowym pracodawcą od pierwszego przyszłego miesiąca. Do końca tego miesiąca jestem jeszcze pracownikiem starego pracodawcy. Od 14 dni jestem na zwolnieniu lekarskim. Staremu pracodawcy dostarczyłem zwolnienie do końca tego miesiąca, a nowemu od pierwszego do końca następującego miesiąca. Który pracodawca powinien mnie zgłosić w ZUS za okres od pierwszego nowego miesiąca? Nowy pracodawca odesłał mi zwolnienie, a na zwolnieniu jest już nowy NIP.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana pracodawcy w trakcie zwolnienia lekarskiego

Prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego (jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu), a stosunek pracy takowe ubezpieczenie powoduje.

Zasadą jest, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone mu za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia i powiadamiania ZUS o zwolnieniach lekarskich pracownika

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia uzyskanego u płatnika składek w okresie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, w trakcie którego powstała niezdolność do pracy.

Z racji tego, że zakończyła się już Pana umowa o pracę ze starym pracodawcą, do dnia rozwiązania stosunku pracy miał Pan zagwarantowany zasiłek z uwzględnieniem starych zarobków.

Od pierwszego dnia nowego miesiąca ma Pan już jednak nowego płatnika, do którego powinien Pan składać zwolnienia lekarskie i na którym ciąży obowiązek powiadomienia ZUS o Pana chorobie (i wypłata zasiłku, jeśli to pracodawca go wypłaca).

Reasumując, pracodawca, jako płatnik, ma obowiązek zgłoszenia pracownika do ubezpieczenia i powiadamiania ZUS o zwolnieniach lekarskich pracownika. Wynika to z art. 36 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zobacz również: Koniec okresu zasiłkowego a dalsze zwolnienia lekarskie

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl