Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2020-01-27

Moje pytanie dotyczy wstrzymania emerytury wobec zapadnięcia w mej sprawie wyroku skazującego. Pracowałem w służbie więziennej, a obecnie jestem emerytem i pobieram emeryturę mundurową. Zostałem skazany w tym roku za przestępstwo związane ze służbą dokonane w 2004 r., czyli kiedy jeszcze pracowałem. Co o takiej sytuacji mówią przepisy? Czy moja emerytura zostanie wstrzymana?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Wyrok skazujący a emerytura mundurowa

Skazanie prawomocnym wyrokiem a prawo do emerytury funkcjonariusza

Artykuł 10 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin stanowi:

„Art. 10. [Skazanie prawomocnym wyrokiem]

1. Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.

2. Skazanie emeryta albo rencisty prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby, powoduje utratę prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy.

(…).”

Data popełnienia czynu - które przepisy obowiązują?

Przywołany przepis w dacie popełnienia czynu, czyli w 2004 roku, miał trochę inne brzmienie, ale tylko w pkt 1: „Prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy nie przysługuje funkcjonariuszowi, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu na karę dodatkową pozbawienia praw publicznych za przestępstwo, które zostało popełnione przed zwolnieniem ze służby.”. Natomiast paragraf 2 nie uległ zmianie – także wówczas obowiązywał w wersji, którą wyżej zacytowałam.

Natomiast ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw wprowadziła odmienną treść, podaną w pierwszym akapicie. Natomiast zgodnie z art. 12 powyższej ustawy niniejszy przepis, w brzmieniu nadanym tą ustawą, stosuje się w przypadku gdy funkcjonariusz został skazany prawomocnym wyrokiem sądu lub wobec którego orzeczono prawomocnie środek karny po dniu wejścia w życie powyższej ustawy.

W oparciu o te regulacje należy stwierdzić, że w kwestii prawa do zaopatrzenia emerytalnego funkcjonariuszy znaczenie ma data wydania wyroku, a nie data popełnienia czynu.

Utrata prawa do emerytury mundurowej

Jeśli został Pan skazany za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego, popełnione w związku z wykonywaniem czynności służbowych i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, albo za przestępstwo określone w art. 258 Kodeksu karnego lub wobec Pana orzeczono prawomocnie środek karny pozbawienia praw publicznych za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione przed zwolnieniem ze służby – spowoduje to utratę prawa do emerytury mundurowej na podstawie ustawy.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Wcześniejsza emerytura dla mechanika samochodowego pracującego w kanałach remontowych

W okresie od 1986 r. do końca 1998 r. pracowałem w grupie remontowo-konserwacyjnej spółdzielni mieszkaniowej. W związku z tym mam pytanie:...

 

Dodatek do emerytury za chorobę zawodową

Mam decyzję o uznanej chorobie zawodowej. Jestem od 5 lat zarejestrowany w UP bez prawa do zasiłku. Za 3 miesiące osiągnę wiek emerytalny. Czy mam...

 

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Emerytura wojskowa a dorabianie za granicą

Jestem żołnierzem służby zasadniczej, po tej służbie w 2005 r. zostałem żołnierzem zawodowym. Pracuję w wojsku do dzisiaj. Kiedy mogę się...

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Zawieszenie lub przepisanie emerytury

Czy mogę moją emeryturę przepisać na rodziców? Czy mogę na pół roku zawiesić moją emeryturę, a po pół roku ponownie odwiesić?

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Rekompensata do emerytury za pracę w szczególnych warunkach

Czy przysługuje mi rekompensata do emerytury za pracę w szkodliwych warunkach? Posiadam zaświadczenie wydane przez CPN. Pracowałem na umowie agencyjnej,...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
Szukamy ambitnego prawnika » Zadaj pytanie »