Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2017-10-04

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata 1976-1979) w czasie wolnym od nauki pomagałam rodzicom w gospodarstwie, w czasie trwania nauki mieszkałam na stancji. Do stażu pracy brakuje mi trzech miesięcy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się poniżej odpowiedzieć szczegółowo na zadane przez Panią pytanie. Otóż, teoretycznie jest możliwe doliczenie okresu Pani pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie przerw od nauki. Piszę teoretycznie, bo muszą zostać spełnione pewne warunki, tj. w kontekście Pani pytanie będzie musiała Pani udowodnić, że rzeczywiście wykonywała wówczas pracę przez minimum 4 godziny dziennie w czasie ferii i wakacji.

Jeżeli chodzi o stanowisko wyrażone w orzecznictwie to aprobuje się możliwość doliczenia pracy wakacyjnej do stażu pracy. Żeby nie być w tym zakresie gołosłowną powołam Pani wyrok Sąd Najwyższego z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 155/00, w którym sąd uznał, że przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt III UK 180/13 stanowiąc, że przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także gdy przypadał on w czasie wakacji szkolnych (art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).

Podobną konkluzję można odnieść oczywiście do ferii szkolnych, tyle że te przypadają w okresie zimowym, gdzie np. prace polowe w zasadzie nie są wykonywane. Będzie trzeba zatem udowodnić przed sądem, że np. rodzice mieli tyle zwierzaków, że należało je karmić, doglądać, czyścić itd. przez min. 4 godziny dziennie. Może należało też wykonywać przez te kilka godzin inne gospodarskie prace, ale to kwestia ich udowodnienia.

Proszę się jednak spodziewać, że pomimo iż np. przedłoży Pani pisemne oświadczenia świadków, że Pani pracowała w gospodarstwie, ZUS niestety nie będzie chciał Pani uznać tych okresów do stażu pracy (taka jest ogólnopolska praktyka) i będzie się Pani musiała odwołać do sądu i dopiero na sali sądowej udowodnić, za pośrednictwem zeznań świadków, że Pani rzeczywiście wykonywała prace w okresie przerw w nauce. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie ciążył na Pani.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Jak przenieść składki emerytalne z Irlandii do Polski?

Pracuję razem z mężem w Irlandii. Mąż wypracował już sobie tutaj emeryturę, a mnie brakuje kilku lat pracy. Odprowadzałam oczywiście tutaj...

Emerytura na starych zasadach dla nauczyciela

Jestem nauczycielką z 35-letnim stażem pracy i 3-letnim okresem tzw. pasionki. Mam pytanie dotyczące emerytury na starych zasadach. Czy mogę się...

 

Odejście na emeryturę żołnierza

Sprawa dotyczy odejścia na emeryturę żołnierza. W roku 2003 zakończyłem 12-miesięczną służbę zasadniczą. Po dwóch latach w roku 2005...

 

Czy jako kierowca OSP mogę już iść na emeryturę?

Czy jako kierowca OSP od 13 lat (mój wiek to 55 lat) z ogólnym stażem pracy 38 lat, mam szansę na uzyskanie emerytury?

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »