Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Autor: Katarzyna Siwiec

Czy mam szansę na doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym moich rodziców? Gdy byłam w szkole średniej (lata 1976-1979) w czasie wolnym od nauki pomagałam rodzicom w gospodarstwie, w czasie trwania nauki mieszkałam na stancji. Do stażu pracy brakuje mi trzech miesięcy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Doliczenie wakacji i ferii zimowych do stażu pracy w gospodarstwie rolnym

Doliczenie okresu pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie przerw od nauki do stażu pracy

Postaram się poniżej odpowiedzieć szczegółowo na zadane przez Panią pytanie. Otóż, teoretycznie jest możliwe doliczenie okresu Pani pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie przerw od nauki. Piszę teoretycznie, bo muszą zostać spełnione pewne warunki, tj. w kontekście Pani pytanie będzie musiała Pani udowodnić, że rzeczywiście wykonywała wówczas pracę przez minimum 4 godziny dziennie w czasie ferii i wakacji.

Jeżeli chodzi o stanowisko wyrażone w orzecznictwie to aprobuje się możliwość doliczenia pracy wakacyjnej do stażu pracy. Żeby nie być w tym zakresie gołosłowną powołam Pani wyrok Sąd Najwyższego z dnia 19 grudnia 2000 r., sygn. akt II UKN 155/00, w którym sąd uznał, że przy ustaleniu prawa do emerytury uwzględnia się okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także w czasie wakacji szkolnych (art. 10 ust. 3 w związku z art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz. U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.).

Zobacz również: Zawieszenie działów specjalnych produkcji rolnej

Ustalenie prawa do emerytury z uwzględnieniem okresów pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia

Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt III UK 180/13 stanowiąc, że przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględnia się okres pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16 roku życia, świadczonej przed dniem 1 stycznia 1983 r. w wymiarze przekraczającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, także gdy przypadał on w czasie wakacji szkolnych (art. 6 ust. 2 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).

Podobną konkluzję można odnieść oczywiście do ferii szkolnych, tyle że te przypadają w okresie zimowym, gdzie np. prace polowe w zasadzie nie są wykonywane. Będzie trzeba zatem udowodnić przed sądem, że np. rodzice mieli tyle zwierzaków, że należało je karmić, doglądać, czyścić itd. przez min. 4 godziny dziennie. Może należało też wykonywać przez te kilka godzin inne gospodarskie prace, ale to kwestia ich udowodnienia.

Proszę się jednak spodziewać, że pomimo iż np. przedłoży Pani pisemne oświadczenia świadków, że Pani pracowała w gospodarstwie, ZUS niestety nie będzie chciał Pani uznać tych okresów do stażu pracy (taka jest ogólnopolska praktyka) i będzie się Pani musiała odwołać do sądu i dopiero na sali sądowej udowodnić, za pośrednictwem zeznań świadków, że Pani rzeczywiście wykonywała prace w okresie przerw w nauce. Ciężar udowodnienia tych okoliczności będzie ciążył na Pani.

Zobacz również: Czy studia dzienne wlicza się do stażu pracy nauczyciela

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »