Renta po mężu górniku

Autor: Marta Handzlik

Mój mąż zmarł 9 lat temu, miał już emeryturę górniczą. Ja w chwili jego śmierci nie nabyłam żadnych praw do renty rodzinnej, miałam 43 lata. Nadal pracuję, mam 30 lat pracy. Czy mogę ubiegać się o rentę rodzinną w wieku 55 lat?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta po mężu górniku

Kiedy wdowa ma prawo do renty rodzinnej?

Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.) – wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

1) w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo

2) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole – 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Zobacz również: Co ze składkami ZUS po śmierci?

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Renta rodzinna dla wdowy która osiągnęła wiek 50 lat

Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania osób wymienionych wyżej.

Prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku przysługuje wdowie i wdowcowi pod warunkiem:

  •  osiągnięcia 50 lat życia,
  •  uzyskania orzeczenia o niezdolności do pracy,
  •  lub sprawowania opieki nad dzieckiem uprawnionym do renty rodzinnej.

Wdowa (wdowiec) nabywa prawo do renty rodzinnej w razie osiągnięcia 50 lat lub gdy jest niezdolna do pracy w chwili śmierci męża (lub jeżeli warunki te zostaną spełnione nie później niż w ciągu 5 lat od daty jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania dzieci) albo gdy wychowuje co najmniej jedno z dzieci (wnuków, rodzeństwa) uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym, w wieku do 16 lat (lub 18 – w razie uczęszczania dziecka do szkoły), bądź gdy opiekuje się dzieckiem (niezależnie od jego wieku) całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.

Podsumowując – jeśli w ciągu 5 lat od śmierci męża osiągnęła Pani wiek 50 lat (ważny tutaj jest każdy miesiąc, więc proszę to dokładnie policzyć), to może się Pani starać o rentę rodzinną po zmarłym mężu.

Zobacz również: Emerytura po mężu

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

 

Maria i jej droga do renty rodzinnej
Maria straciła męża, górnika z wieloletnim stażem pracy, kiedy miała 48 lat. W chwili jego śmierci była w pełni zdrowa i nadal aktywna zawodowo. Mimo to, śmierć męża oznaczała dla niej nie tylko emocjonalne, ale i finansowe wyzwanie. Gdy Maria osiągnęła 50 lat, postanowiła ubiegać się o rentę rodzinną. Proces ten wymagał od niej zgromadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym aktu zgonu męża oraz potwierdzenia jego stażu pracy w kopalni. Dzięki wsparciu konsultanta ZUS, Maria zdołała przebrnąć przez formalności i uzyskała prawo do renty, co znacznie poprawiło jej sytuację materialną.

 

Katarzyna i opieka nad wnukiem
Katarzyna, wdowa po górniku, w chwili śmierci męża miała 52 lata i była już na emeryturze. Jednak jej życie zmieniło się, gdy zobowiązała się do opieki nad wnukiem, który nie osiągnął jeszcze 16 roku życia. Chłopiec, po stracie rodziców, potrzebował stabilizacji i opieki ze strony babci. Katarzyna dowiedziała się, że w jej sytuacji ma prawo ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłym mężu. Proces aplikacji był dla niej nowym wyzwaniem, ale determinacja i pomoc pracowników ZUS pozwoliły jej uzyskać świadczenie, które znacząco ulżyło w utrzymaniu domu i zapewnieniu wnukowi odpowiedniej opieki.

 

Aneta, niezdolność do pracy i renta

Aneta, która straciła męża górnika w wypadku w kopalni, wkrótce po jego śmierci uległa poważnemu wypadkowi, który spowodował jej długotrwałą niezdolność do pracy. Mimo że w momencie śmierci męża nie spełniała warunków do otrzymania renty rodzinnej, jej sytuacja zmieniła się dramatycznie po wypadku. Z pomocą lekarza i asystenta społecznego Aneta złożyła wniosek o rentę rodzinną, argumentując swoją niezdolność do pracy. Po długim, ale skutecznym procesie dokumentowania swojego stanu zdrowia, Aneta otrzymała pozytywną decyzję. Renta rodzinną stała się dla niej ważnym wsparciem finansowym, umożliwiającym dostęp do niezbędnej opieki medycznej i codziennego utrzymania.

Podsumowanie

 

Wdowy po górnikach, które osiągnęły wiek 50 lat, stały się niezdolne do pracy lub sprawują opiekę nad dziećmi uprawnionymi do renty rodzinnej, mają prawo ubiegać się o rentę rodzinną. Proces aplikacji wymaga dokładnego przygotowania dokumentacji i, w wielu przypadkach, determinacji w przebrnięciu przez procedury. Historie Marii, Katarzyny i Anety pokazują, że przy odpowiednim wsparciu i wytrwałości, możliwe jest uzyskanie znaczącego wsparcia finansowego po stracie męża górnika.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu renty rodzinnej po zmarłym mężu górniku? Nasz zespół ekspertów prawnych oferuje kompleksowe porady online oraz profesjonalne przygotowanie niezbędnych pism. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie i upewnić się, że Twoje prawa są w pełni chronione. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »