Emerytura po rencie wypadkowej - zasady i wyliczenia

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Mężczyzna urodzony w lipcu 1950 r. był zatrudniony przez 29 lat. Na początku swej pracy uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymywał rentę, jednocześnie pracując. Po 29 pracy latach ze względu na stan zdrowia przestał pracować, pobierając tylko rentę. Jakie ma prawo do emerytury i jak to będzie wyglądało w stosunku do otrzymywanej renty? Czy renta należy się dożywotnio niezależnie od otrzymywanej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura po rencie wypadkowej - zasady i wyliczenia

Wiek emerytalny dla mężczyzn

Dla mężczyzn urodzonych w lipcu 1950 roku wiek emerytalny wynosi 65 lat i 11 miesięcy. I zgodnie z wyliczeniem jeśli mężczyzna już osiągnął wiek emerytalny, powinien złożyć wniosek o emeryturę do właściwego oddziału ZUS.

Zbieg praw do kilu świadczeń przewidzianych w ustawie

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową, „osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty:

  1. emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  2. renty zwiększonej o połowę emerytury”.

Bez ograniczeń czasowych. Jednakże, gdyby uprawniony chciał podjąć zatrudnienie powodujące obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, będzie miał prawo tylko do jednego świadczenia. Bowiem osoba osiągająca przychód skutkujący obowiązkiem ubezpieczeń społecznych – bez względu na jego wysokość – może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, a więc:

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo

emeryturę.

Zgodnie z treścią przepisu art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. Przepis art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej stanowi, że „odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoba prawa do emerytury z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub choroba zawodową”.

Zobacz również: Powrót do pracy po zasiłku rehabilitacyjnym a dalsze L4

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Dla kogo przysługuje powiększenie renty o połowę emerytury lub emerytury o połowę renty?

Zgodnie z kolei z przepisem art. 26 ust. 1 i 3 ustawy wypadkowej możliwość pobierania tzw. półtorakrotnego świadczenia, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową powiększonej o połowę emerytury albo emerytury powiększonej o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, mają wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy nie osiągają przychodu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Powrót do zdrowia i praca na pół etatu

Jan Kowalski, po 30 latach pracy w budownictwie, uległ wypadkowi przy pracy, który na krótki czas wyłączył go z życia zawodowego. Pomimo powrotu do zdrowia, zdecydował się na przejście na częściową emeryturę, jednocześnie kontynuując pracę na pół etatu. Dzięki temu mógł otrzymać rentę z tytułu niezdolności do pracy i częściową emeryturę, co zapewniło mu dodatkowe wsparcie finansowe przy mniejszym obciążeniu pracą.

 

Emerytura po latach pracy na morzu

Kapitan Andrzej Nowak, po ponad 35 latach pracy na morzu, osiągnął wiek emerytalny. Jednakże, w trakcie swojej kariery, doznał poważnej kontuzji, która zmusiła go do częściowego przejścia na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył wniosek o emeryturę, która została mu przyznana. Dzięki uprawnieniom przewidzianym w ustawie, kapitan Nowak otrzymał emeryturę powiększoną o połowę renty, co znacząco poprawiło jego sytuację finansową.

 

Nauczycielka wracająca do pracy

Maria Wiśniewska, nauczycielka z 25-letnim stażem pracy, uległa wypadkowi, który na pewien czas uniemożliwił jej pracę. Po rehabilitacji, zdecydowała się na powrót do zawodu, ale w mniejszym wymiarze godzin. W tym czasie otrzymywała rentę z tytułu niezdolności do pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, Maria postanowiła przejść na emeryturę, jednocześnie nadal pobierając rentę. Zgodnie z przepisami, jej emerytura została powiększona o połowę kwoty renty, co pozwoliło jej na zachowanie stabilności finansowej pomimo mniejszego zaangażowania w pracę zawodową.

Podsumowanie

W Polsce osoby uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej mają możliwość otrzymywania równocześnie emerytury i renty, co jest szczególnie korzystne w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego. Ustawa przewiduje, że mogą one otrzymać emeryturę powiększoną o połowę kwoty renty lub rentę powiększoną o połowę emerytury, co znacząco wpływa na poprawę ich sytuacji finansowej. Przykłady z życia pokazują, jak w praktyce wygląda korzystanie z tych przepisów, podkreślając ich znaczenie dla osób, które na przestrzeni lat pracy doświadczyły wypadków lub chorób zawodowych.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu swoich praw do renty i emerytury? Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism. Skorzystaj z naszej wiedzy, aby zabezpieczyć swoją przyszłość finansową już dziś! Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »