Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta i emerytura równocześnie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-03

Mężczyzna urodzony w lipcu 1950 r. był zatrudniony przez 29 lat. Na początku swej pracy uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymywał rentę, jednocześnie pracując. Po 29 pracy latach ze względu na stan zdrowia przestał pracować, pobierając tylko rentę. Jakie ma prawo do emerytury i jak to będzie wyglądało w stosunku do otrzymywanej renty? Czy renta należy się dożywotnio niezależnie od otrzymywanej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Renta i emerytura równocześnie

Wiek emerytalny dla mężczyzn

Dla mężczyzn urodzonych w lipcu 1950 roku wiek emerytalny wynosi 65 lat i 11 miesięcy. I zgodnie z wyliczeniem jeśli mężczyzna już osiągnął wiek emerytalny, powinien złożyć wniosek o emeryturę do właściwego oddziału ZUS.

Zbieg praw do kilu świadczeń przewidzianych w ustawie

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową, „osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty:

  1. emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  2. renty zwiększonej o połowę emerytury”.

Bez ograniczeń czasowych. Jednakże, gdyby uprawniony chciał podjąć zatrudnienie powodujące obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, będzie miał prawo tylko do jednego świadczenia. Bowiem osoba osiągająca przychód skutkujący obowiązkiem ubezpieczeń społecznych – bez względu na jego wysokość – może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, a więc:

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo

emeryturę.

Zgodnie z treścią przepisu art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. Przepis art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej stanowi, że „odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoba prawa do emerytury z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub choroba zawodową”.

Dla kogo przysługuje powiększenie renty o połowę emerytury lub emerytury o połowę renty?

Zgodnie z kolei z przepisem art. 26 ust. 1 i 3 ustawy wypadkowej możliwość pobierania tzw. półtorakrotnego świadczenia, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową powiększonej o połowę emerytury albo emerytury powiększonej o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, mają wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy nie osiągają przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Renta rodzinna po byłym mężu

Jestem 7 lat po rozwodzie z orzeczeniem winy męża. Były mąż co miesiąc wspomagał mnie i dwie nasze córki finansowo, mieliśmy taką ustną umowę...

 

Renta po mężu górniku

Mój mąż zmarł 9 lat temu, miał już emeryturę górniczą. Ja w chwili jego śmierci nie nabyłam żadnych praw do renty rodzinnej, miałam 43 lata. Nadal...

 

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Uprawnienia wdowy do renty rodzinnej po zmarłym mężu

Od marca 2015 r. dostaję rentę po zmarłym mężu. Przed dwa tygodniami otrzymałam pismo z ZUS o dostarczenie zaświadczeń o moich zarobkach od marca do grudnia...

Rencista pracujący jako kierowca bez zgłoszenia do ZUS

Posiadam rentę inwalidzką z możliwością pracy, ale nie poinformowałem o tym mojego pracodawcy. Od 2 lat pracuję w firmie transportowej na 1/8...

 

Renta rodzinna a dodatek dla sierot zupełnych

Czy pobierając rentę rodzinną po żonie, mogę starać się o dodatek dla sierot zupełnych? Oboje rodzice nie żyją, pobierali emerytury.

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »