Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Renta i emerytura równocześnie

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-03-03

Mężczyzna urodzony w lipcu 1950 r. był zatrudniony przez 29 lat. Na początku swej pracy uległ wypadkowi przy pracy i z tego tytułu otrzymywał rentę, jednocześnie pracując. Po 29 pracy latach ze względu na stan zdrowia przestał pracować, pobierając tylko rentę. Jakie ma prawo do emerytury i jak to będzie wyglądało w stosunku do otrzymywanej renty? Czy renta należy się dożywotnio niezależnie od otrzymywanej emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Renta i emerytura równocześnie

Wiek emerytalny dla mężczyzn

Dla mężczyzn urodzonych w lipcu 1950 roku wiek emerytalny wynosi 65 lat i 11 miesięcy. I zgodnie z wyliczeniem jeśli mężczyzna już osiągnął wiek emerytalny, powinien złożyć wniosek o emeryturę do właściwego oddziału ZUS.

Zbieg praw do kilu świadczeń przewidzianych w ustawie

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową, „osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy (choroby zawodowej) ma prawo do wypłaty:

  1. emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  2. renty zwiększonej o połowę emerytury”.

Bez ograniczeń czasowych. Jednakże, gdyby uprawniony chciał podjąć zatrudnienie powodujące obowiązkowe ubezpieczenie społeczne, będzie miał prawo tylko do jednego świadczenia. Bowiem osoba osiągająca przychód skutkujący obowiązkiem ubezpieczeń społecznych – bez względu na jego wysokość – może pobierać tylko jedno, wskazane przez siebie świadczenie, a więc:

rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową albo

emeryturę.

Zgodnie z treścią przepisu art. 95 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych „w razie zbiegu u jednej osoby prawa do kilku świadczeń przewidzianych w ustawie wypłaca się jedno z tych świadczeń – wyższe lub wybrane przez zainteresowanego”. Przepis art. 96 ust. 1 pkt 3 ustawy emerytalnej stanowi, że „odrębne przepisy określają prawo do pobierania świadczeń w razie zbiegu u jednej osoba prawa do emerytury z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy, wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy lub choroba zawodową”.

Dla kogo przysługuje powiększenie renty o połowę emerytury lub emerytury o połowę renty?

Zgodnie z kolei z przepisem art. 26 ust. 1 i 3 ustawy wypadkowej możliwość pobierania tzw. półtorakrotnego świadczenia, tj. renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową powiększonej o połowę emerytury albo emerytury powiększonej o połowę renty z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem lub chorobą zawodową, mają wyłącznie świadczeniobiorcy, którzy nie osiągają przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »