Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

Autor: Marta Wawrzyniak

Byłam do 24 sierpnia na macierzyńskim, od 25 sierpnia jestem na urlopie wypoczynkowym, który kończy mi się w listopadzie. Wysłałam już zaświadczenie do pracy, że idę na wychowawczy po skończeniu urlopu wypoczynkowego. Jednak właśnie się dowiedzieliśmy, że jestem w kolejnej ciąży. Jakie kroki prawne muszę podjąć, aby nie utracić świadczeń?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ciąża po macierzyńskim - jak nie utracić świadczeń?

W przedstawionym przez Panią stanie faktycznym istnieją dwie możliwe drogi postępowania, zależne przede wszystkim od aktualnego stanu Pani zdrowia i przebiegu obecnej ciąży.

Urlop wychowawczy, a po nim macierzyński

Pierwsza możliwość to niepodejmowanie żadnych kroków i przejście na urlop wychowawczy. Po urodzeniu dziecka w czasie urlopu wychowawczego będzie przysługiwał Pani zasiłek macierzyński i kolejny urlop wychowawczy w pełnym wymiarze. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa „zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która w okresie ubezpieczenia chorobowego albo w okresie urlopu wychowawczego urodziła dziecko”.

Zobacz również: Druga ciąża po powrocie z macierzyńskiego

Zasiłek chorobowy ciążowy zamiast urlopu wychowawczego

Wspomniana ustawa przewiduje jednak wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego w sytuacji, w której znajdzie się Pani po rozpoczęciu korzystania z urlopu wychowawczego. W art. 12 ust. 2 pkt 2 znajdziemy zapis, iż „zasiłek chorobowy nie przysługuje również za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie urlopu wychowawczego”.

Rezygnując z urlopu wychowawczego, będzie mogła Pani skorzystać ponownie z pobierania zasiłku chorobowego. W związku z tym, iż rozpoczęcie urlopu wychowawczego ustalone zostało na termin przypadający za dwa tygodnie, ma Pani możliwość wycofania swojego wniosku. Zgodnie z treścią art. 186 § 7 ustawy dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: „Urlop wychowawczy jest udzielany na pisemny wniosek pracownika składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Do wniosku dołącza się dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 1868a. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie”.

Zobacz również: Świadczenie rehabilitacyjne a ciąża

Rezygnacja z urlopu wychowawczego

Wobec powyższego ma Pani jeszcze możliwość, aby zrezygnować z przechodzenia na urlop wychowawczy. Co istotne, jeżeli przy składaniu nowego oświadczenia zostanie zachowany siedmiodniowy termin – pracodawca nie ma możliwości, aby nie uwzględnić Pani wniosku. Uprawnienie do zmiana decyzji w zakresie korzystania z urlopu wychowawczego jest zagwarantowane Pani przez ustawę i niezależne od wyrażania zgody przez pracodawcę. W świetle prawa, nie może on nie zaakceptować Pani oświadczenia.

Warto zwrócić również uwagę na treść art. Art. 1864 Kodeksu pracy, który zawiera następujące gwarancje: „Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem”.

Zobacz również: Zajście w ciążę na urlopie macierzyńskim bez umowy

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl