Staż pracy a minimalna emerytura

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W Polsce mam za mały staż pracy, aby otrzymać gwarantowaną minimalną emeryturę, bo tylko 6 lat składkowych i 6 nieskładkowych. Ale mam 10 lat pracy z pełnym ubezpieczeniem i składkami rentowymi na minijob w Niemczech. Czy te lata polski ZUS doliczy mi do lat pracy, abym mogła otrzymać minimalną Polską emeryturę? Mam 60 lat skończone i chciałabym złożyć wniosek o emeryturę, ale nie wiem, czy zostaną mi doliczone te lata z Niemiec.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Staż pracy a minimalna emerytura

Podstawa wymiaru emerytury

Na wstępie wskazuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawę wymiaru polskiej emerytury stanowi przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe lub na ubezpieczenie społeczne na podstawie polskich przepisów prawa polskiego w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez ubezpieczonego, z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłosił on wniosek o emeryturę.

Natomiast zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz przy obliczaniu ich wysokości uwzględnia się okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe.

Jednocześnie zaznaczam, że w myśl art. 5 ust. 2 ww. ustawy przy ustalaniu prawa do emerytury i renty oraz obliczaniu ich wysokości okresy nieskładkowe uwzględnia się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składkowych.

Praca za granicą

Wskazuję także, że rozpatrując wniosek o emeryturę konkretnej osoby, organ rentowy ustala, które przepisy należy stosować – czy te z rozporządzeń wspólnotowych, czy też postanowienia wcześniejszej umowy dwustronnej. Datą graniczną jest tu 1 stycznia 1991 rok (data zjednoczenia Niemiec). Zatem istotnym jest okres, w jakim wykonywana była praca na minijob w Niemczech.

Co istotne, przebyte okresy ubezpieczenia za granicą w krajach UE wynoszące mniej niż 1 rok nie dają uprawnienia do świadczeń z tych krajów, podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu kapitału początkowego.

Natomiast okres ubezpieczenia w Niemczech wynoszący ponad 1 rok nie będzie uwzględniony przy ustalaniu kapitału początkowego, gdyż przy ustalaniu uprawnień do emerytury za ten okres przysługiwać będzie ewentualnie część emerytury z instytucji ubezpieczeniowej Niemiec.

Nowa emerytura i jej zasady

Wskazuję także, że prawo do nowej emerytury dla osób urodzonych po 31.12.1948 r. zależy wyłącznie od osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Aby je ustalić, nie ma znaczenia długość stażu emerytalnego. Trzeba natomiast udowodnić jakikolwiek okres ubezpieczenia. Nadto, gdy w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, wnioskodawca nie był ubezpieczony w Polsce, to podstawę wymiaru emerytury lub renty ustala się z okresu 10 kolejnych lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowany przystąpił po raz pierwszy do ubezpieczenia za granicą. W przypadku nowej emerytury nie zostaną Pani doliczone lata pracy w Niemczech, ale tak jak wskazałam, ewentualnie będzie mogła się pani ubiegać o częściową emeryturę z instytucji niemieckiej.

Natomiast w przypadku osób urodzonych przed 1.01.1949 r., jeżeli polski staż ubezpieczeniowy jest za krótki do przyznania emerytury, ZUS doliczy zagraniczne okresy ubezpieczenia oraz uwzględni je do obliczenia wysokości emerytury.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »