Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Autor: Marta Handzlik

Mam pytanie odnośnie możliwości pracy w godzinach nadliczbowych przez pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Czy jest możliwość, by pracownik za zgodą lekarza mógł wykonywać pracę w godzinach nadliczbowych przy zachowaniu skróconego, 7-godzinnego wymiaru czasu pracy w ciągu dnia?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Praca w godzinach nadliczbowych pracownika z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

Czas pracy osoby niepełnosprawnej

Zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych „czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo. Osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych”.

Przepisów art. 15 nie stosuje się:

  1. do osób zatrudnionych przy pilnowaniu oraz
  2. gdy, na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrazi na to zgodę.

Jeżeli zatem pracownik niepełnosprawny posiada określoną powyżej zgodę lekarza na niestosowanie wobec niego szczególnych regulacji dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych (tj. 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), pracodawca może polecać mu pracę według kodeksowych norm czasu pracy, tj. w wymiarze przeciętnie 40 godzin w tygodniu.

Zobacz również: Czy orzeczenie o niepełnosprawności trzeba pokazać pracodawcy?

Zgoda na większy wymiar czasu pracy

W omawianej sytuacji należy jednak wziąć pod uwagę dokładne brzmienie zapisu udzielonej przez lekarza zgodzie. Jeżeli bowiem jest ono takie, że w pełnym wymiarze godzin, tj. może pracować po 8 godzin, to należy przyjąć, że zgoda udzielona została jedynie na pracę w dobowym wymiarze czasu pracy nieprzekraczającym 8 godzin. Jeżeli zatem pracownik uzyskał zgodę od lekarza medycyny pracy na wykonywanie obowiązków służbowych przez 8 godzin dziennie, praca nadliczbowa w jego przypadku wystąpi dopiero po przepracowaniu 8. godziny. Jeżeli zaś lekarz pozwolił niepełnosprawnemu na pracę jedynie w godzinach nadliczbowych, wówczas już po przekroczeniu 7 godzin dziennie przysługiwałaby mu rekompensata za nadgodziny. Dodajmy, że przy braku innych zapisów w zezwoleniu, tj. bez wyraźnej zgody na pracę w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, pracodawca nie jest uprawniony również do polecania pracy we wskazanych warunkach. 

Należy zaznaczyć, że omawiana zgoda wydawana jest przez lekarza na wniosek pracownika. Pracownik, występując o taką zgodę, sam powinien zdecydować, czy chce pracować w skróconym czasie pracy, wydłużonym czasie pracy, czy też mieć możliwość pracy w godzinach nadliczbowych i nocnych. Wola pracownika, przy braku szczególnych przeciwwskazań medycznych, powinna zostać odzwierciedlona w treści zgody lekarza. Bywają jednak przypadki, że treść zgody poprzez swoja lakoniczność nie odzwierciedla faktycznego jej przedmiotu. Jeżeli zatem istnieją wątpliwości w tym zakresie, powinny one być rozwiane przez lekarza wystawiającego zaświadczenie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl