Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Autor: Tomasz Krupiński

Jestem nauczycielem w szkole specjalnej. Ja oraz inni nauczyciele jeździmy na nauczanie indywidualne do domu ucznia, nie mając wypłacanych delegacji. Starosta, który jest organem prowadzącym, twierdzi, że jeśli zajęcia nauczyciel prowadzi tylko w domu, a nie ma lekcji w szkole, to delegacja mu się nie należy. Wydaje mi się to niesprawiedliwe. Nauczyciele dojeżdżają po 10-15 km w jedną stronę codziennie. Co na ten temat mówią przepisy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Delegacje dla nauczyciela dojeżdżającego do ucznia na nauczanie indywidualne

Podróż służbowa

Karta Nauczyciela nie reguluje kwestii związanych ze zwrotem kosztów dojazdu do ucznia w ramach nauczania indywidualnego. Dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne z uczniem to jednak bez wątpienia podróż służbowa. Nauczyciel realizuje ją w ramach swojego czasu pracy (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz). Tego rodzaju czynności realizuje poza stałym miejscem pracy określonym w umowie o pracę lub w akcie mianowania. Dojazd nauczyciela na nauczanie indywidualne z uczniem to podróż służbowa. Zgodnie z art. 775 § 1 Kodeksu pracy (K.p.) „pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy, lub poza stałym miejscem pracy przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową”.

W sytuacji uznania, że wykonuje Pani powyższe zadania w ramach podróży służbowej, jest Pani uprawiona do określonych świadczeń wypłacanych na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002 r. Nr 236, poz. 1990 z późn. zm.).

Zobacz również: Odprawa emerytalna dla nauczyciela

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zwrot kosztów przejazdu

W rozporządzeniu tym (§ 5 ust. 2) określono, że „na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy”. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż określona w przepisach, tj. w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).

Zatem w zależności od wskazanego w umowie o pracę (lub w akcie mianowania) miejsca świadczenia przez Panią pracy, mogą również wynikać dodatkowe obowiązki pracodawcy, w tym również dotyczące ewentualnego zwrotu poniesionych przez Panią kosztów dojazdów do domów uczniów nauczanych indywidualnie. Proszę zatem dokładnie przeanalizować umowę w zakresie miejsca świadczenia pracy.

Zobacz również: Praca w szczególnych warunkach nauczyciel przedszkola

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »