Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Autor: Marek Gola

Wniosek o rentę złożyłam w ZUS-ie w 2012 roku. Renta została mi przyznana decyzją sądu apelacyjnego w lutym 2020 roku. Wyrok jest prawomocny. Czy otrzymam wyrównanie renty za cały ten okres?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Wyrównanie renty za okres od złożenia wniosku do przyznania

Wniosek o wydanie odpisu wyroku

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu cywilnego zwanego dalej K.c., przepisy Kodeksu postępowania cywilnego zwanego dalej K.p.c. oraz przepisy ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W pierwszej kolejności godzi się podkreślić, iż winna Pani złożyć w sądzie wniosek o wydanie odpisu rozstrzygnięcia z adnotacją o prawomocności. Opłata od wniosku wynosi 20 zł. O ile nie chce Pani podnosić opłaty, o tyle można zamówić akta do czytelni i wykonać fotokopię orzeczenia. Wówczas jednak nie będzie można posługiwać się nią jako dokumentem.

Zobacz również: Ile się czeka na emeryturę od złożenia wniosku?

Dokładna treść orzeczenia dotyczącego renty

By odpowiedzieć na Pani pytanie, konieczne jest w szczególności ustalenie treści orzeczenia, a w szczególności tego, czy są dokonał zmiany decyzji ZUS-u o odmowie przyznania Pani prawa do renty, ale jako decyzji pierwotnej, czy też postąpił w inny sposób. Trudno jest sobie wyobrazić inne procedowanie, ale jak nauczyła mnie praktyka, w sprawach z ZUS-em trzeba sprawdzać wszystko i to kilkukrotnie.

Zobacz również: Pierwsza emerytura wyrównanie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Okres, za który nastąpi wyrównanie renty

Zgodnie z art. 129 ustawy o o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się, poczynając od dnia powstania prawa do tych świadczeń, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek lub wydano decyzję z urzędu, z uwzględnieniem ust. 2. W razie zgłoszenia wniosku o rentę rodzinną w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpiła śmierć ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, rentę rodzinną wypłaca się od dnia śmierci, nie wcześniej jednak niż od dnia spełnienia warunków do renty przez uprawnionych członków rodziny. Generalna zasada prawa emerytalno-rentowego przewiduje, że świadczenia wypłaca się na wniosek zainteresowanego, poczynając od dnia powstania prawa do emerytury lub renty (tj. spełnienia ustawowych warunków ich przyznania), lecz nie wcześniej niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o wypłatę świadczenia. Innymi słowy wypłata wymienionych świadczeń może nastąpić od dnia powstania prawa tylko wtedy, gdy powstaniu prawa towarzyszy wniosek o jego wypłatę złożony nie później niż w dacie powstania prawa. 

O ile zatem sąd nie orzekł inaczej, okres pozostawania bez renty z uwagi na złożenie wniosku winien być wyrównany.

Zobacz również: Wyrównanie renty po komisji

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »