Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura dla profesora uczelni

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2020-11-09 • Aktualizacja: 2021-06-04

Kobieta, nauczyciel akademicki po habilitacji na stanowisku profesora uczelni. Urodzona w lutym 1962 roku. Kiedy musi odejść na emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura dla profesora uczelni

Powszechny wiek emerytalny

Nie musi Pani odchodzić na emeryturę. Obecnie, jeżeli pracownica naukowa jest zatrudniona na umowę o pracę, obowiązują ją przepisy powszechne. Jej wiek emerytalny wynosi więc 60 lat. Z projektu ustawy zwanej 2.0 zniknął bowiem  dotychczasowy art. 146 ust. 1 zrównujący wiek emerytalny nauczycieli akademickich.

Decyzja o przejściu na emeryturę profesora uczelni

Obecnie jednak żaden przepis nie nakazuje pracownikowi odejścia na emeryturę po osiągnięciu określonego wieku. Decyzja co do dalszej pracy zawodowej, należy do pracownika. Pracownik po nabyciu praw może zdecydować się na kontynuację pracy zarobkowej. W takiej sytuacji nic się dla niego nie zmienia. Nadal będzie otrzymywał wynagrodzenie. Zawieszenie prawa do emerytury w przypadku kontynuowania zatrudnienia jest automatyczne i będzie trwało do momentu rozwiązania stosunku pracy i złożenia w ZUS-ie świadectwa pracy (art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym

Zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym jest możliwe, ale sam powód, że został osiągnięty wiek emerytalny, nie jest wystarczający do tego, by pracodawca mógł wypowiedzieć umowę. Osiągnięcie wieku emerytalnego jako przyczyna wypowiedzenia może zostać zakwestionowane przez Sąd Pracy. Potwierdza to uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt II PZP 13/08). Jednocześnie pracownik, który osiągnął wiek emerytalny, nie podlega już ochronie, zatem pracodawca może go zwolnić, jeśli ma ku temu adekwatny, inny powód (np. utrata zaufania, reorganizacja).

Przy umowie na czas określony dopuszcza się zwolnienie bez podawania powodu. Wypowiedzenie umowy o pracę osobie w wieku emerytalnym jest zatem możliwe, ale nie następuje w sposób automatyczny.

Ponowne zatrudnienie profesora na emeryturze

Nie ma przeszkód, aby po otrzymaniu emerytury ponownie podjąć pracę zarobkową z tym samym czy innym pracodawcą. Nie spowoduje to bowiem zawieszenia czy zmniejszenia świadczenia.

Jeśli pracownik pobiera emeryturę i został ponownie zatrudniony, to również nie obowiązuje go okres ochronny, bo uzyskał już wiek emerytalny i prawo do świadczeń. Zwolnienie emeryta z pracy wygląda zatem tak samo, jak każdego innego pracownika. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony wymaga podania przyczyny.

Bez lex specialis pracowników naukowych obowiązują zatem ogólne przepisy, a więc wiek emerytalny 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

prawo windykacyjne

Szukamy prawnika »