Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odwołanie aneksu do umowy o pracę i cofnięcie A1

Wioletta Dyl • Opublikowane: 2018-06-08

Pracownik był oddelegowany do pracy za granicą. W tym celu sporządziliśmy aneks do umowy o pracę oraz A1 do ZUS. Pracownik się niestety rozchorował, więc aneks nie obowiązuje, ale jak należy go odwołać? Co napisać do ZUS-u? Zależy nam na cofnięciu A1 i wycofaniu aneksu, ale nie wiemy, czy to właściwa droga.

Wioletta Dyl

»Wybrane opinie klientów

Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT
Serdeczne i szczere podziękowania dla Pana Janusza Polanowskiego za okazaną pomoc i doradztwo. Pełen profesjonalizm. Polecam.
Dawid, 29 lat, Przedsiębiorca

Aneks to obustronne oświadczenie woli, które powinno być sporządzone w formie pisemnej. W obrocie prawnym słowo to upowszechniło się jako określenie pisemnego uzupełnienia zawartej wcześniej umowy. Zgodnie z art. 77 § 1 Kodeksu cywilnego (K.c.): „uzupełnienie lub zmiana umowy wymaga zachowania takiej formy, jaką ustawa lub strony przewidziały w celu jej zawarcia”. Z tego wynika, że we właściwej formie powinien być sporządzony nie tylko aneks zmieniający pierwotną umowę, ale również każde jej uzupełnienie o nowe, wcześniej pominięte uzgodnienia. Wskazany przepis wyznacza minimum wymogów dotyczących aneksu do umowy jako czynności następczej, przy czym nie ma przeszkód, żeby strony zawarły w umowie klauzulę, która nakaże wszelkie zmiany do niej czynić w formie surowszej, np. w formie aktu notarialnego w przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej. Jeżeli pomimo zastrzeżenia umownego formy szczególnej aneks zostanie zawarty bez zachowania tej formy, na mocy art. 76 K.c. należy go uznać za niezawarty, a zatem ustalenia w nim zapisane traktuje się jako niepoczynione. Innymi słowy, aneks do umowy, czyli jej zmiana wymaga na ogół zachowania przynajmniej takiej samej formy, jaką strony przewidziały dla jej zawarcia. Zmiana (aneks do) umowy wymaga, podobnie jak sama umowa, zgodnych oświadczeń woli obu stron mających na celu określoną modyfikację, np. w ramach wzajemnych praw i obowiązków. Aneks może ingerować w dotychczasową umowę na trzy sposoby: może dodawać nowe postanowienia, uchylać postanowienia istniejące bądź zmieniać ich dotychczasowe brzmienie. Dla porządku i przejrzystości uzasadnionym jest odwoływanie się do poszczególnych paragrafów czy punktów zmienianej umowy, a następnie stworzenie tekstu jednolitego dokumentu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli zatem zmiany dokonane aneksem w stosunku do umowy zasadniczej okazały się nieaktualne, to można sporządzić kolejny aneks (nr 2), w którym uchyla się postanowienia zawarte w aneksie nr 1. Natomiast na samym wstępie tego aneksu (nr 2) można napisać, iż już wcześniej wobec choroby pracownika (strony umowy) realizacja postanowień z aneksu nr 1 okazała się niemożliwa do realizacji, dlatego strony postanawiają uchylić par. X o treści …, z dniem ….

Co do A1. Dokumentem, który poświadcza podleganie polskiemu systemowi ubezpieczeń społecznych pracownika delegowanego jest poświadczony przez ZUS formularz A1, który wystawiany jest indywidualnie dla każdego oddelegowanego pracownika. W mojej opinii jednak nie należy z tym dokumentem nic robić, ponieważ jest ono jedynie poświadczeniem, jeżeli z powodu okoliczności życiowych nie został wykorzystany, to trudno.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »