Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Jestem pracownikiem Lasów Państwowych, na emeryturę przechodzę w 2018 r. Mam orzeczenie lekarskie o rozpoznaniu choroby zawodowej (borelioza). Czy ta choroba wpłynie na wysokość emerytury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy choroba zawodowa wpłynie na wysokość emerytury?

Jakie świadczenia przysługują pracownikowi z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej?

Zasadniczo sam fakt istnienia choroby zawodowej nie zwiększa emerytury.  Ale skoro już się Pan jej nabawił, powinien Pan postarać się o rentę z tytułu choroby zawodowej.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych:

Art. 6. 1. Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują następujące świadczenia:

1) „zasiłek chorobowy” – dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

2) „świadczenie rehabilitacyjne” – dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy;

3) „zasiłek wyrównawczy” – dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

4) „jednorazowe odszkodowanie” – dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;

5) „jednorazowe odszkodowanie” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;

6) „renta z tytułu niezdolności do pracy” – dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

7) „renta szkoleniowa” – dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową;

8) „renta rodzinna” – dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej;

9) „dodatek do renty rodzinnej” – dla sieroty zupełnej;

10) dodatek pielęgnacyjny”.

Zobacz również: Choroba zawodowa a dodatek do emerytury

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Renta dla pracownika który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy

Pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stał się niezdolny do pracy, przysługuje:

  1. renta stała – jeżeli niezdolność do pracy jest stała,
  2. renta okresowa – jeżeli niezdolność do pracy jest okresowa.

Renta okresowa przysługuje przez okres wskazany w decyzji organu rentowego, ewentualnie w razie zmiany takiej decyzji przez sąd - przez okres wskazany w wyroku sądu.

Pracownikowi, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa przez 6 miesięcy; okres ten ulega wydłużeniu na czas niezbędny do przekwalifikowania zawodowego, nie dłużej niż o 30 miesięcy.

Zgodnie z przepisami ustawy w sprawach o renty z tytułu niezdolności do pracy nie uregulowanych ustawą o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o emeryturach i rentach dotyczące między innymi orzekania o niezdolności do pracy, powstania i ustania prawa do renty.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Pojęcie niezdolności do pracy zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na pojęcie niezdolności do pracy składa się całkowita lub częściowa utrata zdolności zarobkowej wskutek naruszenia sprawności organizmu, która nie rokuje odzyskania zdolności po przekwalifikowaniu. Ta definicja, obowiązująca od dnia 1 września 1998 r., jest bardziej rygorystyczna niż poprzednio obowiązujące pojęcie inwalidztwa, w którym nie było tak mocno zaakcentowanego elementu składającego się na pojęcie niezdolności do pracy (poprzednio inwalidztwa), a polegającego na stwierdzeniu braku rokowania co do możliwości odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowania

W myśl art. 26 ust. 1 ustawy osoba uprawniona do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby zawodowej ma prawo do wypłaty:

  • emerytury zwiększonej o połowę renty albo
  • renty zwiększonej o połowę emerytury.

W innym przypadku Pana emerytura nie będzie wyższa z racji choroby zawodowej.

Zobacz również: Czy renta to okres składkowy?

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Przykłady

Technik leśnik narażony na ugryzienia przez kleszcze
Jan Kowalski, pracujący jako technik leśnik w Lasach Państwowych przez 25 lat, narażony był na liczne ugryzienia przez kleszcze, co finalnie zaowocowało diagnozą boreliozy. Po wielu latach pracy, zmagając się z coraz poważniejszymi objawami, zdecydował się na przejście na emeryturę. W związku z uznaną boreliozę za chorobę zawodową, oprócz emerytury, uzyskał prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy. Renta ta, przyznana na podstawie niezdolności do pracy spowodowanej chorobą zawodową, stanowiła dodatkowe wsparcie finansowe, kompensujące obniżenie jego zdolności zarobkowej.

 

Górnik z chorobą płuc
Andrzej Nowak, górnik z 30-letnim stażem pracy pod ziemią, zmagał się z pylicą płuc - chorobą zawodową typową dla jego branży. Choroba ta, postępująca wraz z latami pracy, doprowadziła do całkowitej niezdolności do pracy. Andrzej, po zdiagnozowaniu pylicy jako choroby zawodowej, oprócz emerytury, otrzymał rentę z tytułu niezdolności do pracy. Dzięki temu, mógł liczyć na dodatkowe świadczenie finansowe, które częściowo zrekompensowało utratę zdolności do pracy w wyniku zawodowej ekspozycji na szkodliwe czynniki.

Nauczycielka z zespołem cieśni nadgarstka

 

Ewa Mazur, pracująca jako nauczycielka informatyki przez 20 lat, rozwinęła zespół cieśni nadgarstka, co zostało uznane za chorobę zawodową związaną z wieloletnim korzystaniem z komputera. Wobec postępujących objawów i ograniczeń w wykonywaniu zawodu, zdecydowała się na przejście na emeryturę. W jej przypadku, oprócz emerytury, przyznano rentę rehabilitacyjną, mającą na celu wsparcie w procesie leczenia i potencjalnego odzyskania zdolności do pracy. Renta ta, przyznana na okres rehabilitacji, stanowiła ważne wsparcie finansowe w okresie niezdolności do pracy.

Podsumowanie

 

Choroba zawodowa, choć sama w sobie nie zwiększa wysokości emerytury, może otworzyć drogę do dodatkowych świadczeń, takich jak renta z tytułu niezdolności do pracy. Pracownicy, którzy stali się niezdolni do pracy w wyniku choroby zawodowej, mają prawo ubiegać się o różne formy wsparcia finansowego, które mogą znacząco poprawić ich sytuację życiową po przejściu na emeryturę. Zrozumienie dostępnych opcji i skorzystanie z nich jest kluczowe dla zabezpieczenia finansowego w obliczu zdrowotnych wyzwań związanych z wykonywanym zawodem.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz porady prawnej lub wsparcia w przygotowaniu pism związanych z chorobą zawodową i świadczeniami emerytalnymi? Skorzystaj z naszej oferty konsultacji online i profesjonalnej pomocy w redagowaniu dokumentów, aby zabezpieczyć swoje prawa i maksymalizować dostępne świadczenia.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118
2. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »