Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Wygrany proces i odmowa wypłaty odsetek przez ZUS

Autor: Monika Cieszyńska • Opublikowane: 2016-05-30

Przez 6 lat procesowałem się z ZUS i sprawę wygrałem. Teraz chodzi mi o odsetki za te 6 lat postępowania. Po wystąpieniu na piśmie do ZUS o odsetki ustawowe otrzymałem od nich decyzję odmowną. Chciałbym uzyskać informację, czy odsetki się należą. Podstawą moich roszczeń był brak w postępowaniu ustalającym prawo do renty neurologa, a na komisji odwoławczej ZUS – neurologa i ortopedy, mimo występowania chorób mieszczących się w tych specjalizacjach. Rentę przyznał mi finalnie biegły neurolog.

Monika Cieszyńska

»Wybrane opinie klientów

Dziękuję za poradę, była wystarczająca, skorzystałam. Pozdrawiam.
Joanna
Bardzo rzeczowa i profesjonalna i szybka odpowiedż
Jarosław, 50 lat, dyżurny ruchu
Bardzo pomocna opinia.
Olimpia, 43 lata
Bardzo dziękuję za bardzo wyrazistą, wyczerpującą, zrozumiałą i treściwą odpowiedz mimo, że nie mogę dziedziczyć skladek ZUS.
Grażyna
Polecam
Łukasz, engineer, 29 lat
Bardzo dobra obsługa i szybka odpowiedź. Ocena 6
Renata, Ekspedientka, 53 lata
Jestem pod wrażeniem nie tylko profesjonalizmu, ale także zaangażowania. Moja sprawa jest, delikatnie mówiąc, dość skomplikowana i wielowątkowa. Na każde pytanie (było ich sporo) otrzymałam rzetelną, wyczerpującą odpowiedź w zrozumiały dla mnie sposób. Jeśli było konieczne użycie terminów prawnych, zostało mi wyjaśnione (zanim zdążyłam spytać) ich znaczenie i kontekst. Bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze skorzystam nie raz z Państwa wiedzy. Dziękuję też za to, że poczułam się jak człowiek, nie tylko jak petent.
Jolanta, pielegniarka, 56 lat
Dziękuje za udzieloną pomoc w zrozumieniu przepisów, które mnie dotyczą.
Mira, emerytka
Polecam zdecydowanie. Otrzymałam w pełni satysfakcjonującą odpowiedz wraz z uzasadnieniem.
Mariola, księgowa, 25 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, księgowa, 59 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, jestem pod wrażeniem jej jakości.
Cezary, przedsiębiorca, 57 lat
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na główne i dodatkowe pytania otrzymałam szybko i w sposób zrozumiały, co jest bardzo istotne. Chętnie polecę Państwa usługi znajomym.
Agata
Dziękuję za wyczerpującą konkretną odpowiedź. 
Danuta
Oby wszystkie instytucje, z których korzystamy w naszych czasach, były tak profesjonalne i odpowiedzialne. Takie podejście do klienta nie tylko pomaga rozwiązywać problemy prawne, ale poprzez empatyczne podejście do człowieka, odbudowuje wiarę w istnienie osób dobrej woli niosących efektywną pomoc.
Ewa
Witam, Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Nawet gdybym miała dodatkowe pytania odnośnie sprawy Pani prawnik odpowiedziała wyczerpująco i rozwiała wszystkie moje wątpliwości.
Ewa, pielęgniarka, 43 lata
Zlecenie zrealizowane bardzo szybko i profesjonalnie. Gorąco polecam.
Mariusz
Dziękuję za poradę.
Ewa
Dziękuję za poradę, jest bardzo przejrzysta i zrozumiała, bez zbędnych wywodów prawniczych
Teresa, technik budowlany, 59 lat
Dziękuję za szybką i fachową odpowiedź dotyczącą kodeksu pracy. Żałuję tylko, że nie była ona dla mnie korzystna.
Ewa, były nauczyciel
Dla mnie sa Panstwo genialni. Zwrócilam sie z prośba niemal nie do spelnienia - o przygotowanie poważnych dokumentów w przeciągu kilku godzin. Otrzymałam odpowiedz i wycenę na lotnisku w Londynie, a po przylocie do Warszawy, otworzyłam maila na komórce, gdzie znalazłam komplet przygotowanych przez Państwa dokumentów. Wystarczyło je wydrukować i przekazać w Sadzie. Byłam wcześniej półtora roku zwodzona przez prawniczke, która sprawy mi nie załatwiła i przewidywała znacznie wyższe koszty.
Malgorzata, 57 lat, Dziennikarz, terapeuta
Odpowiedź udzielona bardzo rzeczowo i zrozumiale.
Maciej, 33 lata
Bardzo profesjonalne potraktowanie problemu ,szybkie wyczerpujące wyjaśnienia dziękuje i pozdrawiam.
Wanda, fakturzystka - prac biurowy, 61 lat
Jestem bardzo zadowolona z odpowiedzi-klarowna i bardzo pomocna! Polecam skorzystanie z usług.
Monika
Dzień dobry. Dziękuję za sporządzone pismo do ZUS. Pozdrawiam serdecznie
Barbara
Bardzo rzetelna i dokładna odpowiedz. Polecam
Monika, 26 lat
Bardzo konkretna i wyczerpująca odpowiedź.
Jarosław
Bardzo profesjonalna obsługa. 
Artur
Wspaniała wyczerpująca odpowiedź, choć może trochę za długo czekałem?
Stefan
Bardzo jasny język użyty w opisaniu problemu przemawia za korzystaniem z Państwa usług. Profesjonalna i bez zwłoki odpowiedź na dodatkowe pytania.
Józef
Bardzo fachowa opinia. Dziękuję!
Ewa

Rozumiem, że sąd w wyroku uwzględniającym Pana odwołanie od decyzji organu nie zasądził na rzecz Pana odsetek ustawowych. Nadto ważna jest kwestia, czy sąd rozpoznający Pana odwołanie w ogóle wypowiedział się co do odsetek i odpowiedzialności organu za wydanie niezgodnej z prawem decyzji. Zgodnie bowiem z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 24 marca 2011 r. sygn. akt I UZP 2/11 sąd rozpatrujący odwołanie od decyzji ZUS ma obowiązek z urzędu rozstrzygnąć kwestię przyznania świadczeniobiorcy odsetek od zaległego świadczenia. Niemniej warto pamiętać, iż nawet jeśli wyrok uwzględniający Pana odwołanie nie zawiera rozstrzygnięcia w przedmiocie odpowiedzialności organu rentowego, to nie pozbawia to Pana możliwości żądania odsetek w odrębnym postępowaniu.

Zasada jest taka, że jeżeli ZUS w określonych w przepisach terminach dotyczących zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pieniężnych z ubezpieczeń społecznych lub świadczeń zleconych do wypłaty na mocy odrębnych przepisów albo umów międzynarodowych nie ustalił prawa do świadczenia lub nie wypłacił tego świadczenia, to jest obowiązany do wypłaty odsetek od tego świadczenia w wysokości odsetek ustawowych określonych przepisami prawa cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy opóźnienie w przyznaniu lub wypłaceniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które Zakład nie ponosi odpowiedzialności (art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Tym samym odpowiedź na Pana pytanie zależy od tego, czy ZUS-owi można przypisać odpowiedzialność za wydanie decyzji odmownej, mimo że spełniał Pan warunki do uzyskania świadczenia.

Inaczej mówiąc, ZUS odpowiada tylko za zwłokę, czyli kwalifikowaną postać opóźnienia (za opóźnienie zwykłe, czyli niezawinione, ZUS nie odpowiada). Zwłoka w spełnieniu świadczenia ma miejsce wtedy, gdy zobowiązany, mimo istniejącego obowiązku, nie spełnia świadczenia w terminie i niedotrzymanie terminu jest następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność.

Niestety bez znajomości materiału dowodowego zebranego przez sąd w Pana sprawie nie jestem w stanie udzielić Panu jednoznacznej odpowiedzi na zadane pytanie. Przede wszystkim istotne jest, czy organ w chwili wydania zaskarżonej decyzji miał wszystkie potrzebne dane pozwalające na wydanie decyzji zgodnej z prawem, a po Pana stronie nie występował obowiązek wykazania żadnych innych okoliczności uzasadniających swój wniosek, czy ZUS dysponował materiałem umożliwiającym przyznanie świadczenia, wreszcie czy organ rentowy w ramach swoich kompetencji i nałożonych obowiązków poczynił wszystkie możliwe ustalenia faktyczne i wyjaśnił wszystkie okoliczności konieczne do wydania decyzji. Jeżeli bowiem zmiana decyzji w postępowaniu odwoławczym była uzasadniona ustaleniami co do takich okoliczności, które nie były i nie mogły być znane organowi rentowemu, to nie będzie podstaw do uznania, iż opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2009 r., sygn. akt I UK 345/08).

Jeśli zdecyduje się Pan na zaskarżenia decyzji ZUS odmawiającej przyznanie Panu odsetek, to w postępowaniu przed sądem należy wykazać, że organ rentowy popełnił określone błędy skutkującego jego odpowiedzialnością za odsetki, w grę mogą wejść błędy w wykładni lub niewłaściwym zastosowaniu prawa oraz błędy w ustaleniach faktycznych, będące skutkiem naruszenia przepisów proceduralnych.

Napisał Pan, że ZUS nie przeprowadził dowodu z opinii biegłego neurologa i ortopedy. Tymczasem zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy oddział ZUS w wyznaczonym terminie kieruje osobę, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie na badania przeprowadzone przez lekarza orzecznika, lekarza konsultanta, psychologa, na badania dodatkowe lub obserwację szpitalną.

Tym samym, jeśli rzeczywiście już na etapie postępowania przed ZUS-em konieczna była – dla prawidłowej oceny spornych w Pana sprawie okoliczności – opinia specjalisty z zakresu neurologii i ortopedii, to w mojej opinii są podstawy do uznania, iż organ nie wyjaśnił wszystkich okoliczności niezbędnych do wydania prawidłowej decyzji, a w konsekwencji że powinien on ponieść odpowiedzialność za odsetki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z ZUS?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Agencja pracy tymczasowej i wymogi formularzy A1

Mam firmę, która zajmuje się rekrutacją pielęgniarek do pracy za granicę (ale nie jest to agencja pracy, pracuję w systemie prowizyjnym). Chciałabym wysyłać do pracy do Niemiec opiekunki. Proszę przedstawić wymogi, jakie musiałaby spełnić taka agencja pośrednictwa pracy, aby nie mieć problemu z otrzymywaniem w ZUS poświadczenia ubezpieczenia A1. Co z tzw. obrotem, który trzeba wpisać w dokumencie A1? Czy agencja pośrednictwa pracy również musi wykazywać obrót?

Wynajem budynku a zasiłek dla bezrobotnych

Chcę wynająć budynek gospodarczy za kwotę większą niż najniższe wynagrodzenie. W urzędzie skarbowym zgłoszę umowę najmu, a podatek w formie ryczałtu będę rozliczał na swoje nazwisko. Czy moja żona straci prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Budynek stanowi naszą współwłasność.

Rozwód a opłaty za pobyt w DPS

Od 3 lat otrzymuję informację o wzroście kosztów utrzymania mojego byłego męża w DPS, które ponosi gmina. Problem w tym, że DPS nie ma wiedzy o tym, że rozwiodłam się z mężem. Z małżeństwa mamy syna, który założył już swoją rodzinę. Pobyt męża w DPS związany jest z jego schizofrenią, na którą cierpi od wielu lat. Czy o rozwodzie powinnam poinformować GOPS?Zapytaj prawnika

Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »