Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Autor: Marta Handzlik

Wraz z moją partnerką myślimy nad sensownym zaplanowaniem powiększenia rodziny, tj. drugim dzieckiem. Obecnie partnerka jest na urlopie macierzyńskim (dziecko ma pół roku). Jest zatrudniona na czas nieokreślony. Jak najkorzystniej zaplanować ciążę? Czy wypłatę na L4 ciążowym dostanie w takiej wysokości jak poprzednio? Czy przy drugim dziecku później dostanie 80% wynagrodzenia na macierzyńskim?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jakie wynagrodzenie na macierzyńskim przy drugim dziecku

Wysokość zasiłku podczas ciąży

Zgodnie z art. 11 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. Nr 77, poz. 512 z późn zm.) miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy przypada w okresie ciąży.

Podstawą do wypłaty zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru z tytułu niezdolności do pracy przypadającej na okres ciąży jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z kodem literowym „B” lub odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży. Uzasadnieniem podwyższonej kwoty zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży jest ochrona dziecka poczętego. Z brzmienia przepisu „przypada w okresie ciąży” wnioskować można, że każda choroba przypadająca w tym czasie powoduje prawo do pobierania zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, bez względu na to, czy ma ona związek ze stanem ciąży.

Zobacz również: Ciąża na macierzyńskim a koniec umowy

Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego

1) po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli podlega obowiązkowo temu ubezpieczeniu;

2) o upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego – jeżeli jest ubezpieczony dobrowolnie”.

Do okresów ubezpieczenia chorobowego, o których mowa wyżej, wlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Zobacz również: L4 po urlopie macierzyńskim

Wyjątki od zasady nieprzerwanego okresu wyczekiwania

Ustawodawca ustanowił cztery wyjątki od zasady nieprzerwanego okresu wyczekiwania – w takiej sytuacji „do okresu wyczekiwania zalicza się poprzednie okresy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu, zarówno obowiązkowo, jak i dobrowolnie:

a) jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni,

b) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem wychowawczym,

c) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana urlopem bezpłatnym,

d) jeżeli przerwa między nimi była spowodowana odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego”.

Słowem – jeśli Pana partnerka zajdzie ponownie w ciążę i przejdzie na zwolnienie lekarskie po zakończeniu pierwszego urlopu rodzicielskiego, będzie miała prawo do płatnego (100%) zwolnienia lekarskiego. Od tego, czy między urlopem a zwolnieniem będzie przerwa, zależeć będzie to, czy od nowa będzie ustalana podstawa zasiłku, czy tez nie. Podstawy wymiaru zasiłku nie ustala się na nowo, jeżeli między okresami pobierania zasiłków zarówno tego samego rodzaju, jak i innego rodzaju nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż 3 miesiące kalendarzowe.

Zobacz również: Zajście w ciążę w okresie wypowiedzenia

Wysokość zasiłku macierzyńskiego a skorzystanie z urlopu

Wysokość zasiłku macierzyńskiego będzie zróżnicowana w zależności od urlopu, z którego skorzysta pracownica, oraz trybu jego udzielania. Na tzw. roczny urlop macierzyński składać się będę faktycznie urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Zasiłek za okres tzw. rocznego urlopu macierzyńskiego będzie wynosił 100% podstawy jego wymiaru przez pierwsze pół roku (co będzie odpowiadało łącznemu okresowi urlopu macierzyńskiego w podstawowym i dodatkowym wymiarze – przykładowo 20 i 6 tygodniom w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie) oraz 60% podstawy jego wymiaru przez pozostałą część (odpowiadającą okresowi 26-tygodniowego urlopu rodzicielskiego) albo 80% podstawy wymiaru zasiłku przez cały ten okres.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl