Czy można przejść z renty na emeryturę?

Autor: Marta Handzlik

Mam skończone 59 lat, pracuję w warunkach szczególnych, uznanych w przepisach. Moi koledzy korzystali z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ja jestem teraz na długim chorobowym. Lekarz kieruje mnie na rentę. Mam przepracowane w tych warunkach 30 lat i mam przez te wszystkie lata opłaconą składkę ZUS. Czy po osiągnięciu 60 lat będę mógł dostać wcześniejszą emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy można przejść z renty na emeryturę?

Czy rencista który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy może zgłosić wniosek o emeryturę?

Rencista, który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracy może zgłosić wniosek o emeryturę, jeśli tylko spełnia warunki niezbędne do otrzymania świadczenia emerytalnego.

Przepisy regulujące kwestię rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mówią również o sytuacji przejścia z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę z urzędu. Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W takim przypadku emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury. Natomiast w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana – od dnia, od którego podjęto jej wypłatę.

Zobacz również: Zatrudnienie emeryta na umowę o pracę

Przejście z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę z urzędu

Wysokość takiej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy również w najkorzystniejszy sposób, opierając się na dokumentach zgromadzonych w aktach rentowych. Co ważne wysokość emerytury nie może być niższa niż wysokość pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mają prawo do emerytury w obniżonym wieku, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, a ponadto

warunki do uzyskania emerytury określone w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze spełnili nie później niż do 31 grudnia 2008 r.

Jeśli więc spełnił Pan powyższe warunki, będzie Pan mógł po osiągnięciu 60. roku życia złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę.

Zobacz również: Renta rodzinna po mężu a umowa zlecenie

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »