Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można przejść z renty na emeryturę?

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-10-01

Mam skończone 59 lat, pracuję w warunkach szczególnych, uznanych w przepisach. Moi koledzy korzystali z przejścia na wcześniejszą emeryturę. Ja jestem teraz na długim chorobowym. Lekarz kieruje mnie na rentę. Mam przepracowane w tych warunkach 30 lat i mam przez te wszystkie lata opłaconą składkę ZUS. Czy po osiągnięciu 60 lat będę mógł dostać wcześniejszą emeryturę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rencista, który pobiera rentę z tytułu niezdolności do pracym może zgłosić wniosek o emeryturę, jeśli tylko spełnia warunki niezbędne do otrzymania świadczenia emerytalnego.

Przepisy regulujące kwestię rent i emerytur z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mówią również o sytuacji przejścia z renty z tytułu niezdolności do pracy na emeryturę z urzędu. Emeryturę przyznaje się z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która osiągnęła wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn oraz podlegała ubezpieczeniu społecznemu albo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W takim przypadku emeryturę przyznaje się od dnia osiągnięcia przez rencistę wieku uprawniającego do emerytury. Natomiast w przypadku gdy wypłata renty z tytułu niezdolności do pracy była wstrzymana – od dnia, od którego podjęto jej wypłatę.

Wysokość takiej emerytury Zakład Ubezpieczeń Społecznych obliczy również w najkorzystniejszy sposób, opierając się na dokumentach zgromadzonych w aktach rentowych. Co ważne wysokość emerytury nie może być niższa niż wysokość pobieranej dotychczas renty z tytułu niezdolności do pracy.

Ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1948 r. mają prawo do emerytury w obniżonym wieku, jeśli spełnią łącznie następujące warunki:

nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS, na dochody budżetu państwa, a ponadto

warunki do uzyskania emerytury określone w rozporządzeniu w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze spełnili nie później niż do 31 grudnia 2008 r.

Jeśli więc spełnił Pan powyższe warunki, będzie Pan mógł po osiągnięciu 60. roku życia złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Dobrowolne rozwiązanie umowy przez nauczyciela idącego na emeryturę

Jestem nauczycielem, 31.12.2008 roku spełniłem warunki do uzyskania wcześniejszej emerytury z art. 88 Karty Nauczyciela oprócz rozwiązania stosunku pracy....

 

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Emerytura nauczycielska na starych zasadach

Jestem nauczycielem z 36-letnim stażem pracy pedagogicznej. Mam 59 lat. Ponieważ chciałabym jeszcze pracować, interesuje mnie ostateczny termin,...

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

Jak przeprowadzić sprawę przejścia na emeryturę

W sierpniu skończyłam 60 lat. Za 6 miesięcy uzyskam prawo do emerytury. Obecnie przebywam na zasiłku chorobowym. Chcę przejść na emeryturę...

Praca w gospodarstwie należącym do babci a emerytura

Planuję przejście na emeryturę zgodnie z zasadami dla urodzonych po 1948 r. Do 25 lat okresu składkowego i nieskładkowego brakuje mi dwóch lat...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »