Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który wypłaca mi niemiecką emeryturę, że muszę również płacić od tej emerytury składkę zdrowotną. Czy obowiązuje minimum emerytury, poniżej której nie ma obowiązku płacenia składki zdrowotnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Czy wysokość renty lub emerytury ma wpływ na obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Kwestie związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t. ale z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią art. 66 pkt 16 tejże ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

Proszę zwrócić uwagę, iż ustawodawca nigdzie nie limituje tu kwoty emerytury, renty lub uposażenia, a jedynie obowiązek odnosi do grupy osób pobierających te świadczenia.

Z kolei art. 72 ust 1 ustawy stanowi, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

Także i w tym przepisie nie ma mowy o najniższym wymiarze emerytury czy renty, od którego zależy podleganie obowiązkowi opłacania składaki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Irlandzka emerytura dla Polaków

Emerytura lub renta z innego państwa członkowskiego i zainteresowanie ZUS-u drugą emeryturą

Natomiast w art. 75 ustawy, z mocą od 1 stycznia 2015 roku, dodano ust. 1a stanowiący, że w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. I stąd właśnie się pojawiło zainteresowanie ZUS-u Pani drugą emeryturą.

Zobacz również: Emerytura po mężu we Francji

Uzyskiwanie dochodów z więcej niż jednego źródła a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Ostatnim przepisem, który chciałabym Pani przytoczyć, bo ma znaczenie dla odpowiedzi na Pani pytanie, jest art. 82. 1 ustawy, który mówi, iż w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Z tego względu niestety w polskim prawie jest tak, że ile źródeł dochodu, tyle też składek na ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie do wysokości tego przychodu.

Zobacz również: Emerytura z Islandii w Polsce

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl