Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-02-17

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który wypłaca mi niemiecką emeryturę, że muszę również płacić od tej emerytury składkę zdrowotną. Czy obowiązuje minimum emerytury, poniżej której nie ma obowiązku płacenia składki zdrowotnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.


Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Czy wysokość renty lub emerytury ma wpływ na obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Kwestie związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t. ale z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią art. 66 pkt 16 tejże ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

Proszę zwrócić uwagę, iż ustawodawca nigdzie nie limituje tu kwoty emerytury, renty lub uposażenia, a jedynie obowiązek odnosi do grupy osób pobierających te świadczenia.

Z kolei art. 72 ust 1 ustawy stanowi, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

Także i w tym przepisie nie ma mowy o najniższym wymiarze emerytury czy renty, od którego zależy podleganie obowiązkowi opłacania składaki na ubezpieczenie zdrowotne.

Emerytura lub renta z innego państwa członkowskiego i zainteresowanie ZUS-u drugą emeryturą

Natomiast w art. 75 ustawy, z mocą od 1 stycznia 2015 roku, dodano ust. 1a stanowiący, że w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. I stąd właśnie się pojawiło zainteresowanie ZUS-u Pani drugą emeryturą.

Uzyskiwanie dochodów z więcej niż jednego źródła a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Ostatnim przepisem, który chciałabym Pani przytoczyć, bo ma znaczenie dla odpowiedzi na Pani pytanie, jest art. 82. 1 ustawy, który mówi, iż w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Z tego względu niestety w polskim prawie jest tak, że ile źródeł dochodu, tyle też składek na ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie do wysokości tego przychodu.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Warunki do spełnienia, by otrzymać emeryturę

Urodziłem się 09.05.1955. Do roku 1999 roku mam przepracowane 23 lata i 7 miesięcy, w tym 17 lat i 2 miesiące w szczególnych warunkach...

 

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Roszczenie o wypłatę odprawy emerytalno-rentowej

Mam umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony. W zeszłym miesiącu osiągnęłam wiek emerytalny. Dwa miesiące temu złożyłam wniosek do ZUS...

Emerytura z Ukrainy wypłacana w Polsce

Gdzie po uzyskaniu przez emeryta z Ukrainy stałego pobytu w Polsce powinien on się zgłosić (i jak wygląda procedura), aby mógł otrzymywać...

 

Praca w USA na wcześniejszej emeryturze, czy będą konsekwencje?

Mój wujek pracował w USA w latach 1997-2001, będąc w Polsce na wcześniejszej emeryturze. W 2002 r. skończył 60 lat. Czy może ubiegać...

 

Emerytura dla nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą

Spełniłem wszystkie warunki do przejścia na emeryturę z art. 88 KN (oprócz zwolnienia się z pracy). Od kilku lat prowadzę pozarolniczą...

 

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Nieujawnienie pracy za granicą przy przyznaniu emerytury w Polsce

Trzy miesiące temu przyznano mi emeryturę (jestem urodzona w 1955 r.). We wniosku nie ujawniłam, że jestem ubezpieczona za granicą i tu pracuję....

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »