Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Autor: Katarzyna Siwiec

Mam emeryturę polską (2300 zł) oraz niemiecką, która jest wypłacana raz do roku w kwocie ok. 800 zł. Dzisiaj dostałam informację z banku, który wypłaca mi niemiecką emeryturę, że muszę również płacić od tej emerytury składkę zdrowotną. Czy obowiązuje minimum emerytury, poniżej której nie ma obowiązku płacenia składki zdrowotnej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Emerytura z zagranicy a składka zdrowotna

Czy wysokość renty lub emerytury ma wpływ na obowiązek opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne?

Kwestie związane z opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 j.t. ale z późniejszymi zmianami).

Zgodnie z treścią art. 66 pkt 16 tejże ustawy obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze.

Proszę zwrócić uwagę, iż ustawodawca nigdzie nie limituje tu kwoty emerytury, renty lub uposażenia, a jedynie obowiązek odnosi do grupy osób pobierających te świadczenia.

Z kolei art. 72 ust 1 ustawy stanowi, że obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających emeryturę lub rentę powstaje od dnia, od którego przysługuje wypłata emerytury lub renty, i wygasa z dniem zaprzestania pobierania świadczenia.

Także i w tym przepisie nie ma mowy o najniższym wymiarze emerytury czy renty, od którego zależy podleganie obowiązkowi opłacania składaki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zobacz również: Irlandzka emerytura dla Polaków

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Emerytura lub renta z innego państwa członkowskiego i zainteresowanie ZUS-u drugą emeryturą

Natomiast w art. 75 ustawy, z mocą od 1 stycznia 2015 roku, dodano ust. 1a stanowiący, że w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego, bank kieruje do oddziału wojewódzkiego Funduszu, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby otrzymującej takie świadczenie, zapytanie dotyczące podlegania przez tę osobę ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej. I stąd właśnie się pojawiło zainteresowanie ZUS-u Pani drugą emeryturą.

Zobacz również: Emerytura po mężu we Francji

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Uzyskiwanie dochodów z więcej niż jednego źródła a obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego

Ostatnim przepisem, który chciałabym Pani przytoczyć, bo ma znaczenie dla odpowiedzi na Pani pytanie, jest art. 82. 1 ustawy, który mówi, iż w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 66 ust. 1, składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacana jest z każdego z tych tytułów odrębnie.

Z tego względu niestety w polskim prawie jest tak, że ile źródeł dochodu, tyle też składek na ubezpieczenie zdrowotne, niezależnie do wysokości tego przychodu.

Zobacz również: Emerytura z Islandii w Polsce

Przykłady

 

Pani Katarzyna, lat 68
Pani Katarzyna od 10 lat jest na emeryturze. Mieszka w Polsce, ale część swojego życia zawodowego spędziła w Belgii, skąd teraz otrzymuje dodatkową emeryturę w wysokości 500 euro rocznie. Pani Katarzyna, poza polską emeryturą w wysokości 2400 zł, zastanawia się, czy powinna opłacać składkę zdrowotną również z belgijskiej emerytury. Dostaje informacje, że zgodnie z polskim prawem, musi płacić składkę zdrowotną z każdego źródła dochodu, co oznacza dodatkowe formalności i koszty dla niej

 

Pan Janusz, lat 72

Pan Janusz jest emerytowanym inżynierem, który przez kilka lat pracował w Niemczech. Obecnie otrzymuje emeryturę niemiecką w wysokości 1000 euro rocznie oraz polską emeryturę w wysokości 2200 zł miesięcznie. Nie był świadomy, że musi opłacać składkę zdrowotną od emerytury zagranicznej, dopóki nie otrzymał stosownej informacji z banku. Pan Janusz zastanawia się, jak wysoka będzie ta składka i jak wpłynie to na jego miesięczny budżet.

 

Pani Ewa, lat 65
Pani Ewa, niedawno przeszła na emeryturę. Pracowała przez wiele lat jako nauczycielka, a dodatkowo przez 5 lat pracowała w Wielkiej Brytanii. Z tego tytułu otrzymuje brytyjską emeryturę w wysokości około 600 funtów rocznie. Pani Ewa była zaskoczona, gdy dowiedziała się, że musi opłacać składkę zdrowotną również od tej emerytury, pomimo że jest ona stosunkowo niska. Teraz musi ustalić, jak to zrobić i jakie będą to dla niej koszty.

Podsumowanie

 

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej od emerytur zagranicznych dotyczy wszystkich emerytów w Polsce, bez względu na wysokość otrzymywanych świadczeń. Ustawodawca polski nie przewiduje zwolnienia z tego obowiązku, co oznacza, że emeryci otrzymujący dochody z zagranicy muszą być przygotowani na dodatkowe obciążenia finansowe i formalności związane z opłacaniem składek zdrowotnych od każdego źródła dochodu.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu obowiązków dotyczących składek zdrowotnych od emerytur zagranicznych? Skorzystaj z naszej oferty porad prawnych online oraz profesjonalnej pomocy w przygotowaniu niezbędnych pism. Zespół doświadczonych prawników pomoże Ci przejść przez cały proces bez zbędnych trudności. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »