Kategoria: Emerytura

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ograniczenie etatu nauczycielowi w wieku przedemerytalnym

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2018-08-20

Jestem nauczycielem od 1991 r., ale staż pracy, 35 lat, nabędę w kwietniu 2018 r. Od października* wejdą przepisy, na podstawie których kobieta będzie mogła przejść na emeryturę w wieku 60 lat. Ja ten wiek osiągnę w lutym 2019 r. Z tego, co mi wiadomo, od września 2017 r. dyrekcja planuje zmniejszenie mojego etatu. Czy to jest dopuszczalne, skoro do emerytury pozostaje mi 1,5 roku? Jestem nauczycielem mianowanym, a nawet dyplomowanym, czyli zatrudnionym na podstawie KN.

Izabela Nowacka-Marzeion

»Wybrane opinie klientów

Już drugi raz korzystam z Państwa porady i sądzę, że nie ostatni. Trzeba jedynie pamiętać, żeby dokładnie formułować pytanie. Usługa jest szybka i rzetelna, popartą dużą wiedzą.
Irena, ekonomista, 64 lata
Pełen profesjonalizm. Polecam. Odpowiedzą na każde pytanie rzetelnie i podparte wiedzą.
Monika, terapeuta, 42 lata
Bardzo się cieszę, że jest taki serwis. Odpowiedzi są udzielane szybko i rzeczowo. Jeśli będę w przyszłości potrzebowała skorzystać z porady prawniczej to na pewno zwrócę się ponownie. Dużą zaletą jest to, że można zadać kolejne pytanie do pytania już opłaconego bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
Bogusława, 56 lat
Kozystam pierwszy raz z państwa usług i jak narazie nie mam zadnych negatywnych komentarzy, uważam ze dziłaja państwo sprawnie i nawet lekkie opóźnienia nie są źle widziane
Iwona, 49 lata, ekonom
Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – „dyrektor szkoły w razie:

1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;

2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia”.

Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2.

W kwestii możliwości rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN z nauczycielem w wieku przedemerytalnym (tj. nauczycielem spełniającym warunki art. 39 K.p.) nie ma niestety jednolitych poglądów ani jednolitego orzecznictwa sądowego.

Z jednej strony wskazuje się, iż na podstawie art. 91c ust. 1 KN, postanowienia zawarte w art. 39 K.p. znajdą zastosowanie także do nauczycieli, gdyż kwestia ochrony stosunku pracy nauczyciela w wieku przedemerytalnym nie jest regulowana przepisami KN, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 października 2010 r. (sygn. akt II PK 85/10; Lex nr 687021).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Istnieją również poglądy, według których do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, w zakresie rozwiązania stosunku pracy nie należy stosować przepisów ochronnych zawartych w K.p., gdyż podstawy wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielom zatrudnionym na podstawie mianowania zostały wyczerpująco określone w KN, uchwała Sądu Najwyższego z dnia 7 grudnia 2006 r. (uchwała SN z dnia 7 grudnia 2006 r. I PZP 4/06, Lex nr 203875), wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2012 r. (uchwała SN z dnia 2 sierpnia 2012 r. II PK 3/12, Lex nr 1232774).

W myśl art. 91c ust. 1 KN w zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, które nie są uregulowane przepisami KN, zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.; dalej „K.p.”). To właśnie przepisy K.p., konkretnie zaś art. 39, przewidują ochronę przed wypowiedzeniem pracowników w okresie przedemerytalnym.

SN stwierdził jednak, że art. 39 K.p. nie znajduje zastosowania do nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania. Należy zauważyć, że przewidziana w art. 20 KN możliwość rozwiązania stosunku pracy ma charakter szczególny, możliwość taka podyktowana jest bowiem trudną sytuacją pracodawcy, który na ogół zmuszony jest dokonać redukcji zatrudnienia. Wydaje się, że o zwolnieniu powinny wówczas decydować możliwie obiektywne przesłanki, tj. kwalifikacje nauczyciela czy też jego sytuacja materialna. Przyjęcie aprobującego stanowiska w sprawie obowiązywania przepisów ochronnych z K.p. w warunkach, o których mowa w art. 20 KN, uniemożliwiałoby niekiedy zastosowanie takich obiektywnych kryteriów. W zaistniałej sytuacji należy zatem posłużyć się jednolitymi kryteriami, które usprawiedliwiają rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem o niższych kwalifikacjach, obniżonej sprawności zawodowej czy zdrowotnej. Wobec powyższego należy przyjąć pogląd Sądu Najwyższego o nieobowiązywaniu w stosunku do nauczycieli mianowanych art. 39 K.p. W takiej sytuacji jak najbardziej można zwolnić nauczyciela na podstawie art. 20 KN za odprawą.

Jak widać niestety, dominuje pogląd, zgodnie z którym nauczyciele zatrudnieni na podstawie KN nie korzystają z art. 39 K.p.

A zmniejszenie etatu jest uregulowane w KN. Do tak zatrudnionego nauczyciela nie ma zastosowania art. 42 K.p., stąd też dyrektor nie może dokonać wypowiedzenia zmieniającego, ponieważ przepisy Karty Nauczyciela w sposób wyczerpujący regulują dopuszczalne przypadki modyfikacji i zakończenia stosunku pracy nauczyciela na podstawie mianowania.

Jeśli zaś nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 20 ust. 1 pkt 2 KN i nauczyciel nie wyraża zgody na rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania w trybie porozumienia stron ani ograniczenie etatu, dyrektor nie może jemu jednostronnie zmienić ani wypowiedzieć stosunku pracy, gdyż zatrudnienie przez mianowanie podlega szczególnej ochronie.

*Opis sprawy z sierpnia 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Maksymalna kwota, o którą może zostać zmniejszona emerytura policyjna

Jestem emerytem policyjnym. Przed 4 miesiącami otworzyłem jednoosobową firmę i wykonuję usługi budowlane. Czy muszę ten fakt zgłosić w ZER? Jakie...

Wyliczenie emerytury i zawieszenie jej pobierania

Jestem nauczycielką z 40-letnim stażem pracy, od 25 lat na stanowisku dyrektora. 4 marca br. nabywam prawa emerytalne ZUS. Chcę nadal kontynuować pracę,...

Zaliczenie praktyk zawodowych do emerytury wojskowej

Jestem żołnierzem zawodowym. W latach 1986-1989 byłem uczniem w Zespole Szkół Mechanicznych i młodocianym pracownikiem dużego zakładu, który...

Wliczenie do emerytury policyjnej pracy w gospodarstwie i innych

Jestem policjantem od 1998 r., za 3 miesiące planuję przejść na emeryturę. Chciałbym wiedzieć, czy pomoc w gospodarstwie rolnym od 16 roku życia...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »