Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie podczas urlopu wychowawczego i kolejna ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-08

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na niepełny etat przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu jest podpisana z nim umowa-zlecenie, tym samym zgłoszony został do wszystkich ubezpieczeń społecznych łącznie z dobrowolnym chorobowym z kodem 041100. Po upływie czasu pracownik przynosi zwolnienie lekarskie, informując, że jest w ciąży. W związku z czym pracodawca składa do ZUS-u druk Z-3a wraz ze zwolnieniem. Następnie pracodawca dostaje informację o porodzie tej osoby. Czy w związku z tym faktem pracodawca składa do ZUS-u druk Z-3a i Z-3 do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Jeżeli dla ZUS-u z chwilą porodu urlop wychowawczy kończy się, czy trzeba jednocześnie zmienić zleceniobiorcy kod tytułu ubezpieczeń z 0411 na 0110 z tytułu zawartej umowy zlecenie? Czy do podstawy wypłaty zasiłku macierzyńskiego mamy wykazać przychody z umowy zlecenie, czy też z umowy o pracę z okresu poprzedzającego urlop wychowawczy? W jaki sposób ZUS naliczy świadczenie macierzyńskie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego (i macierzyńskiego) i obliczeniu jego wysokości. Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządza się za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Za ubezpieczonych wykonujących prace na podstawie na przykład umowy zlecenia sporządza się zaświadczenia ZUS Z-3a. Stąd po porodzie pracownicy należy wypełnić obydwa druki.

Należy także podkreślić, że jeśli pracownica w okresie urlopu wychowawczego urodzi dziecko, to urlop wychowawczy nie zostaje przerwany. Taka pracownica nie zaczyna urlopu macierzyńskiego, tylko przebywając nadal na wychowawczym, otrzymuje jedynie zasiłek macierzyński, którego wypłata odpowiada wymiarowi urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie skróconemu o 2 tygodnie.

Pracownik na urlopie wychowawczym, który w trakcie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem kolejnego dziecka, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W tym okresie nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego dla takiego pracownika jest pracodawca, to powinien zgłosić pracownika do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, wykazując go w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X. 

Jeśli dotychczas z tytułu zlecenia pracownia była zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia, to w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu zlecenia będą dla pracownika dobrowolne. Kodu jednak nie należy zmieniać, bo kod 0110 dotyczy tylko pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeśli w czasie trwania urlopu wychowawczego pracownica urodzi dziecko, to będzie mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, ustalonego na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego ze stosunku pracy. W razie gdyby jednocześnie była zatrudniona na umowę zlecenie i z tytułu tej umowy odprowadzane były dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pracownica będzie uprawniona do zasiłku z tytułu stosunku pracy (zasiłek w wysokości takiej samej jak poprzednio) oraz z tytułu umowy-zlecenia.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę (z tytułu której trwa urlop wychowawczy) stanowić będzie odpowiednio:

  • wynagrodzenie zapisane w umowie o pracę albo innym akcie nawiązującym stosunek pracy (po zmniejszeniu o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownicy) – w przypadku wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej stawce,
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w miesiącu porodu pracownikom zatrudnionym na takim samym albo podobnym stanowisku (po odjęciu składek finansowanych ze środków pracownicy) - w przypadku wynagrodzenia zmiennego.

Z kolei z tytułu umowy-zlecenia podstawę zasiłku chorobowego stanowić będzie średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc porodu pomniejszona o ustawowy wskaźnik w wysokości 13,71%. Jeśli umowa zlecenie wykonywana była krócej niż 12 miesięcy, to do średniej uwzględnia się tylko te pełne miesiące, w których umowa była rzeczywiście wykonywana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Pytania i odpowiedzi

Czy w serwisie można otrzymać pomoc prawną?

W serwisie udzielamy porad prawnych. Wystarczy wypełnić formularz i opisać problem. Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Ile czasu trzeba czekać na poradę prawną?

Porada prawna udzielana jest do 24 godzin. W bardziej skomplikowanych sprawach terminy ustalane są indywidualnie.

Podobne materiały

Nawrót choroby i kolejne L4

Przebywałem na L4 przez 6 miesięcy, potem byłem na zasiłku rehabilitacyjnym kolejne pół roku. Wróciłem do pracy na krótko i zachorowałem na inną...

 

Dodatkowy urlop macierzyński dla ojca

Żona miała umowę o pracę do dnia porodu. Złożyła w niosek o zasiłek macierzyński, wpisując, że ja nie będę korzystał z urlopu...

 

Zarzut pracy w okresie niezdolności do niej

Od 2000 roku jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem 2500 zł netto, również od 2000 prowadzę działalność gospodarczą, od...

 

Odmowa przyznania zasiłku opiekuńczego na matkę ze względu na zagraniczne dochody żony

Moja żona od 10 lat zamieszkuje i pracuje w Niemczech. Z małżeństwa pochodzi dwoje dorosłych dzieci. Jeden z synów studiuje. Na niego...

 

Świadczenie na mamę po udarze mózgu

Mamy problem wspólnie z rodzeństwem. Od 3 miesięcy nasz ojciec przebywa w szpitalu. Nie wiadomo, jak długo pożyje. Problem jest o tyle duży,...

 

Zwolnienie lekarskie przerywane opieką na chore dziecko

Przebywam już 162 dni na zwolnieniu lekarskim. Nie jest ciągłe, gdy jest przerywane opieką na dziecko. Wykorzystałam też 20 dni urlopu. Złożyłam pisma...

 

Kwestionowanie przez ZUS prawa do zasiłku chorobowego

Pracując na umowę o pracę, równocześnie prowadziłem działalność gospodarczą, opłacając tylko składkę zdrowotną. 6 stycznia br. skończyła mi...

 

Ponowne 182 dni zwolnienia

Czy ponowne 182 dni zwolnienia (na inną jednostkę chorobową) przysługuje, jeśli pierwsze 182 dni było wzięte w okresie do 14 dni po rozwiązaniu umowę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »