Kategoria: Zasiłki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Umowa-zlecenie podczas urlopu wychowawczego i kolejna ciąża

Marta Handzlik • Opublikowane: 2017-12-08

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę na niepełny etat przebywa na urlopie wychowawczym. W trakcie tego urlopu jest podpisana z nim umowa-zlecenie, tym samym zgłoszony został do wszystkich ubezpieczeń społecznych łącznie z dobrowolnym chorobowym z kodem 041100. Po upływie czasu pracownik przynosi zwolnienie lekarskie, informując, że jest w ciąży. W związku z czym pracodawca składa do ZUS-u druk Z-3a wraz ze zwolnieniem. Następnie pracodawca dostaje informację o porodzie tej osoby. Czy w związku z tym faktem pracodawca składa do ZUS-u druk Z-3a i Z-3 do wypłaty zasiłku macierzyńskiego? Jeżeli dla ZUS-u z chwilą porodu urlop wychowawczy kończy się, czy trzeba jednocześnie zmienić zleceniobiorcy kod tytułu ubezpieczeń z 0411 na 0110 z tytułu zawartej umowy zlecenie? Czy do podstawy wypłaty zasiłku macierzyńskiego mamy wykazać przychody z umowy zlecenie, czy też z umowy o pracę z okresu poprzedzającego urlop wychowawczy? W jaki sposób ZUS naliczy świadczenie macierzyńskie?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Rzetelne i wyczerpujące odpowiedzi
Alicja, pedagog
Panie Mecenasie! Bardzo dziękujemy za całą pomoc - wiele wątpliwości nam Pan wyjaśnił . Sądzę, że dalej będziemy próbować same rozplątywać te nasze sprawy, choć jeśli napotkamy kolejne trudności, pozwolimy sobie w nowych zapytaniach skorzystać z Pańskiej pomocy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy.
Ewa, 70 lat, obecnie emerytka
Bardzo dziękuje Pani Izabeli za niezwykle klarowną poradę prawną. To już kolejny raz kiedy korzystam z usług portalu i wiem, że jak tylko będę potrzebował prawnego wsparcia to tu wrócę. Pozdrawiam
Miłosz, 31 lat
Bardzo fajna sprawa. Porada prawna bez ruszania się z domu i poszukiwania kancelarii. I do tego prawie błyskawiczna odpowiedź. Z udzielonej odpowiedzi jestem zadowolona. Co do ceny, to nie wiem czy zapłaciłam dużo czy mało, bo nie korzystałam wcześniej z porad prawników, więc nie mam porównania. Wydaje mi się jednak, że cena nie była zbyt niska w porównaniu do stopnia złożoności sprawy.
Barbara
Rzeczowe wyjaśnienie i informacja której nie mogłam nigdzie znaleźć, nikt nie potrafił konkretnie odpowiedzieć co mam zrobić, jaki wniosek mam złożyć. Cena bardzo sensowna, zwłaszcza że bez wychodzenia z domu, bez starty czasu, paliwa i wszelkiego po drodze wiem co mam zrobić.
Ewa, 35 lat, Pracownik IT

Zaświadczenie ZUS Z-3 służy ustaleniu prawa do zasiłku chorobowego (i macierzyńskiego) i obliczeniu jego wysokości. Zaświadczenie ZUS Z-3 sporządza się za pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę. Za ubezpieczonych wykonujących prace na podstawie na przykład umowy zlecenia sporządza się zaświadczenia ZUS Z-3a. Stąd po porodzie pracownicy należy wypełnić obydwa druki.

Należy także podkreślić, że jeśli pracownica w okresie urlopu wychowawczego urodzi dziecko, to urlop wychowawczy nie zostaje przerwany. Taka pracownica nie zaczyna urlopu macierzyńskiego, tylko przebywając nadal na wychowawczym, otrzymuje jedynie zasiłek macierzyński, którego wypłata odpowiada wymiarowi urlopu macierzyńskiego przypadającego po porodzie skróconemu o 2 tygodnie.

Pracownik na urlopie wychowawczym, który w trakcie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem kolejnego dziecka, podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. W tym okresie nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Jeżeli płatnikiem zasiłku macierzyńskiego dla takiego pracownika jest pracodawca, to powinien zgłosić pracownika do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, wykazując go w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 X X. 

Jeśli dotychczas z tytułu zlecenia pracownia była zgłoszona do obowiązkowego ubezpieczenia, to w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego ubezpieczenia emerytalno-rentowe z tytułu zlecenia będą dla pracownika dobrowolne. Kodu jednak nie należy zmieniać, bo kod 0110 dotyczy tylko pracowników podlegających ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeśli w czasie trwania urlopu wychowawczego pracownica urodzi dziecko, to będzie mogła skorzystać z zasiłku macierzyńskiego, ustalonego na podstawie wynagrodzenia otrzymywanego ze stosunku pracy. W razie gdyby jednocześnie była zatrudniona na umowę zlecenie i z tytułu tej umowy odprowadzane były dobrowolne ubezpieczenie chorobowe pracownica będzie uprawniona do zasiłku z tytułu stosunku pracy (zasiłek w wysokości takiej samej jak poprzednio) oraz z tytułu umowy-zlecenia.

Podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego z tytułu umowy o pracę (z tytułu której trwa urlop wychowawczy) stanowić będzie odpowiednio:

  • wynagrodzenie zapisane w umowie o pracę albo innym akcie nawiązującym stosunek pracy (po zmniejszeniu o kwoty składek na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownicy) – w przypadku wynagrodzenia określonego w stałej miesięcznej stawce,
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone w miesiącu porodu pracownikom zatrudnionym na takim samym albo podobnym stanowisku (po odjęciu składek finansowanych ze środków pracownicy) - w przypadku wynagrodzenia zmiennego.

Z kolei z tytułu umowy-zlecenia podstawę zasiłku chorobowego stanowić będzie średnia podstawa wymiaru składki chorobowej z 12 pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc porodu pomniejszona o ustawowy wskaźnik w wysokości 13,71%. Jeśli umowa zlecenie wykonywana była krócej niż 12 miesięcy, to do średniej uwzględnia się tylko te pełne miesiące, w których umowa była rzeczywiście wykonywana.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z zasiłkami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »