Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2021-03-12

W październiku uzyskam prawo do emerytury powszechnej. Szkoła, w której pracuję, proponuje mi zatrudnienie na cały etat ale tylko pod warunkiem, że zgodzę się z niego zrezygnować z końcem września i przejść na emeryturę. Moje godziny przejmą inni nauczyciele jako ponadwymiarowe. Jeżeli nie zgodzę się na takie rozwiązanie, w arkuszu organizacyjnym na przyszły rok znajdzie się dla mnie tylko 9 godzin. Jaka odprawa przysługuje mi, biorąc pod uwagę pierwsze rozwiązanie? Czy decydując się na drugi wariant i przejście w stan nieczynny, otrzymam pełne wynagrodzenie zasadnicze, czy od połowy etatu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Uzyskanie prawa do emerytury przez nauczyciela - dalsza praca czy przejście na emeryturę?

Niepełny wymiar pracy nauczyciela

Co do zasady nauczyciela mianowanego (chodzi o stosunek pracy, a nie stopień awansu) można zatrudnić w niepełnym wymiarze tylko za jego zgodą. Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela „dyrektor szkoły w razie:

  1. całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
  2. częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny”.

Przepis ten jest zawieszony poniekąd w szkołach objętych wygaszaniem gimnazjów. Tu zastosowanie ma wówczas zapis ustawy wprowadzających ustawę Prawo oświatowe.

Przeniesienie w stan nieczynny

Przesłanką przeniesienia w stan nieczynny jest brak możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela wynikający ze zmian organizacyjnych powodujących wygaszanie kształcenia w gimnazjum. Jak rozumiem, w Pani przypadku mamy do czynienia z taką okolicznością

Dyrektor nie może wypowiedzieć stosunku pracy nauczyciela bez uprzedniego poinformowania Pani o przeniesieniu w stan nieczynny. W pierwszej kolejności dyrektor powinien poinformować Panią na piśmie w terminie do dnia 15 maja o przeniesieniu w stan nieczynny.

W ciągu 7 dni od otrzymania informacji o przeniesieniu w stan nieczynny może Pani złożyć pisemne oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny. Jeżeli wyrazi Pani zgodę na przeniesienie w stan nieczynny, wówczas do końca okresu stanu nieczynnego może Pani skorzystać z prawa pierwszeństwa w zatrudnieniu w innych szkołach i placówkach samorządowych. Jeśli nie – jest podstawa do wypowiedzenia umowy.

Umowa wygasłaby po 6 miesiącach trwania stanu nieczynnego (art. 225 ust. 7 pkt 2 Przepisów wprowadzających ustawę Prawo oświatowe). Stan nieczynny pozbawi Panią odprawy z art 20 KN. Umowa bowiem wygaśnie, nie zostanie rozwiązana. Nie pozbawi Panią odprawy emerytalnej. Wynagrodzenie za okres stanu nieczynnego odpowiada wynagrodzeniu stanowiącemu podstawę Pani obecnego wynagrodzenia.

Świadczenie kompensacyjne a zakończenie pracy

„Nauczycielowi przechodzącemu na emeryturę, rentę z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa w wysokości:

1) 2-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował mniej niż 20 lat;

2) 3-miesięcznego ostatnio pobieranego wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel przepracował co najmniej 20 lat.

Wysokość wymienionego wyżej wynagrodzenia oblicza się zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy”.

Jeśli zgodzi się Pani na zmniejszenie etatu i wynagrodzenia – obniży Pani swoją odprawę emerytalną.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny

Komentarze (0):Uwaga!
Szanowni Państwo!
Nasi prawnicy nie odpowiadają na pytania zadawane w formie komentarza pod tekstem. Jeśli chcą Państwo powierzyć swój problem naszym prawnikom, prosimy kliknąć tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z emeryturą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »