Zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego

Autor: Maria Turowska

Od stycznia ubiegłego roku prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą. Nie korzystałam z ulgi na start, zaczęłam od Małego ZUS-u. Obecnie planuję ciążę. W związku z faktem, że przy obecnych składkach ZUS zasiłek macierzyński, który będzie mi przysługiwał, wyniesie maksymalnie 1000 zł, zastanawiałam się nad możliwością zwiększenia składek ZUS. Księgowa poinformowała mnie jednak, że za takie działania ZUS obecnie wytacza sprawy sądowe o wyłudzenie zasiłku. Czy mam jakąś możliwość zwiększenia wysokości zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia dziecka?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego

Otrzymanie wyższego zasiłku macierzyńskiego

Stanowisko przedstawione przez Pani księgową należy uznać za trafne. Uzyskanie wyższego świadczenia z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim możliwe jest poprzez zawarcie np. dodatkowej umowy o pracę, ale w takim przypadku zasiłek przysługiwałby tylko z takiej umowy, albo przez zwiększenie wysokość składek z prowadzonej działalności. W każdym z tych przypadków czynności te zostaną najpewniej uznane przez ZUS za zmierzające do wyłudzenia wyższego świadczenia.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonuje bowiem kontroli w zakresie prawa do pobierania zasiłku macierzyńskiego. ZUS coraz częściej decyduje się na wstrzymanie świadczeń i wszczęcie postępowania wyjaśniającego z uwagi na krótki okres zatrudnienia, dlatego opcja z zatrudnieniem się na etacie zostanie negatywnie potraktowana przez ZUS.

Zgodnie z przepisami załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, a w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zakwestionowanie prawa do zasiłku

Postępowanie może być wszczęte również w przypadku kobiet, które rozpoczynają prowadzenie działalności na krótko przed zajściem w ciążę, zwłaszcza jeśli deklarują maksymalną podstawę składek. ZUS co prawda może kwestionować jedynie sam tytuł ubezpieczenia, czyli sprawdzać, czy dana osoba nie założyła działalności gospodarczej dla pozoru, po to, aby uzyskać świadczenia. Wskazuje na to treść wyroku Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23.

Co do zasady możliwe jest zrezygnowanie z płacenia ZUS-u w preferencyjnej wysokości, tj. z tzw. Małego ZUS-u. Jest to możliwe nawet w trakcie jego opłacania. Może to jednak podlegać kontroli urzędu, zwłaszcza że krótko prowadzi Pani działalność gospodarczą. Oczywiście od ewentualnej decyzji ZUS-u będzie Pani przysługiwało odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych. Odwołanie należy złożyć w oddziale ZUS-u, który wyda decyzję.

Przykłady

 
Zwiększenie Składek na Krótko Przed Ciążą

Anna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą od roku. Gdy dowiedziała się, że jest w ciąży, zdecydowała się na zwiększenie składek ZUS, aby otrzymać wyższy zasiłek macierzyński. Po kilku miesiącach ZUS rozpoczął kontrolę i wstrzymał wypłatę świadczeń, podejrzewając próbę wyłudzenia zasiłku. Anna musiała udowodnić, że jej działalność jest rzeczywista i zwiększenie składek było uzasadnione. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu, który orzekł na korzyść Anny, ale proces był długotrwały i stresujący.

 
Zatrudnienie na Krótki Czas przed Porodem

Maria, również prowadząca własną firmę, zdecydowała się na zatrudnienie na umowę o pracę w innej firmie, licząc na wyższy zasiłek macierzyński. Niestety, po kilku miesiącach ZUS zakwestionował jej prawo do zasiłku z tytułu umowy o pracę, twierdząc, że była to fikcyjna umowa zawarta jedynie w celu uzyskania wyższego świadczenia. Maria musiała przejść przez skomplikowane postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się negatywnie dla niej, co zmusiło ją do odwołania się do sądu.

 
Rezygnacja z Małego ZUS-u na Rzecz Wyższego

Katarzyna prowadziła działalność gospodarczą i korzystała z Małego ZUS-u. Planując ciążę, zrezygnowała z preferencyjnych składek na rzecz wyższych. ZUS zauważył zmianę i wszczął postępowanie wyjaśniające, podejrzewając próbę wyłudzenia. Katarzyna musiała przedstawić dokumenty potwierdzające jej zamiar długotrwałego prowadzenia działalności. Po kilku miesiącach postępowanie zakończyło się pozytywnie dla Katarzyny, ale była to dla niej stresująca sytuacja, wymagająca dużego zaangażowania.

Podsumowanie

 

Zwiększenie wysokości zasiłku macierzyńskiego poprzez podwyższenie składek ZUS lub zawarcie dodatkowej umowy o pracę jest ryzykowne i często prowadzi do kontroli ze strony ZUS. Podejrzenia o wyłudzenie mogą skutkować wstrzymaniem świadczeń i długotrwałymi postępowaniami sądowymi. Warto dokładnie rozważyć wszelkie kroki i być przygotowanym na ewentualne trudności prawne.

Oferta porad prawnych

 

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych porad prawnych online lub pomocy w przygotowaniu pism, skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy pomogą Ci skutecznie rozwiązać wszelkie problemy związane z ZUS i zasiłkiem macierzyńskim. Oferujemy szybkie i rzetelne wsparcie, dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - Dz.U. 1999 nr 60 poz. 636
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »