Sprzedaż obrazów a ubezpieczenie ZUS

Autor: Wioletta Dyl

Zajmuję się tworzeniem obrazów, sprzedaję je nieregularnie. Prowadzę obecnie działalność jednoosobową, ale przez nieregularne zarobki chciałabym ją zamknąć. Rozumiem, że mogłabym rozliczyć się z podatku bez działalności pod koniec roku. Jednak co z ZUS-em? Czy wystarczy, że ubezpieczę się sama?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sprzedaż obrazów a ubezpieczenie ZUS

Działalność artystyczna a ZUS

Tak, jest to prawidłowe.

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność wykonywana osobiście w postaci działalności artystycznej uregulowana jest w art. 13 pkt 2. Działalność ta ani nie stanowi pozarolniczej działalności gospodarczej na potrzeby podatku dochodowego, ani też, pod pewnymi warunkami, nie jest objęta zakresem przedmiotowym podatku VAT, zgodnie z wyłączeniem określonym w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, które to wyłączenie odnosi się m.in. do usług realizowanych w ramach osobiście wykonywanej działalności artystycznej. O ile dana osoba nie prowadzi działalności gospodarczej.

Tylko od samego artysty zależy, czy prowadzonej przez siebie działalności zechce nadać charakter zorganizowany i ciągły, zakładając tym samym działalność gospodarczą w postaci np. galerii, czy też poprzestanie na osobistym wykonywaniu działalności artystycznej w rozumieniu ww. art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, np. realizując zamówienia innych podmiotów.

Prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej

Z punktu widzenia przepisów ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 137, poz. 887 z późn. zm.) bez znaczenia pozostaje, czy prowadzi Pani działalność gospodarczą, czy też decyduje się Pani działać jako twórca, opłacając składkę. Co do zasady na gruncie ustawy systemowej bez znaczenia będzie, czy założy Pani działalność gospodarczą, czy też będzie Pani zbywać autorskie prawa majątkowe. Twórcy uznawani są za osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. weszły w życie nowe zasady ubezpieczeń społecznych, dotyczące m.in. osób prowadzących pozarolniczą działalność. Ustawa ta, oprócz wprowadzenia obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych dla osób fizycznych, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi, określiła również, kogo należy uważać za wymienione osoby. W myśl art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych „za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się:

 • osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
 • twórcę i artystę,
 • osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu: w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.
Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Uznanie działalności za działalność twórczą

Twórcą jest osoba, która tworzy dzieła w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, choreografii i lutnictwa artystycznego oraz sztuki ludowej, będące przedmiotem prawa autorskiego.

Twórcy, artyści podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Każdy artysta zawodowy, który nie ma innych tytułów ubezpieczeń społecznych (umowa o pracę, działalność gospodarcza, ubezpieczenie KRUS), będzie zobligowany do opłacania zryczałtowanych składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne naliczanych od płacy minimalnej.

Uznanie działalności za działalność twórczą lub działalność artystyczną wymaga wydania decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, która została powołana do działania przy ministrze właściwym do spraw kultury. Decyzja Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców o uznaniu działalności za twórczą lub artystyczną i ustaleniu daty jej rozpoczęcia następuje na podstawie przedłożonych dokumentów potwierdzających czas trwania i charakter działalności twórczej bądź artystycznej wykonywanej na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • umowy o dzieło,
 • umowy-zlecenia,
 • katalogów z wystaw,
 • recenzji,
 • przyznanych nagród i wyróżnień,
 • dyplomu ukończenia szkoły artystycznej odpowiedniego typu lub szkoły wyższej na kierunku odpowiednim do wykonywanej działalności twórczej lub artystycznej albo wydanego przez właściwe stowarzyszenie zrzeszające twórców lub artystów zaświadczenia o nabyciu w drodze praktyki umiejętności zawodowych.

Decyzje wydawane są na wniosek zainteresowanego artysty lub twórcy.

Twórca (artysta-malarz) nie ma obowiązku uiszczania w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy, ponieważ nie prowadzi działalności gospodarczej. Przychody z praw majątkowych wykaże dopiero w zeznaniu rocznym. Podatek według skali (stawek 12 i 32%) musi zapłacić do 30 kwietnia następnego roku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

prawo-budowlane.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

prawo-karne.info

praworolne.info

ewindykacja24.pl

Szukamy prawnika »