Kategoria: Renta

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy należy się renta rodzinna po zmarłej matce przy pobieraniu renty socjalnej?

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2018-12-14

Otrzymuję rentę socjalną tzw. uczniowską zastąpioną przez najniższą rentę z tytułu niezdolności do pracy (socjalną). Jestem osobą niezdolną do samodzielnej egzystencji. Czy przy pobieranej rencie mogę ubiegać się o rentę rodzinną po zmarłej mamie?

Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

»Wybrane opinie klientów

Profesjonalnie, wyczerpująco i uczciwie udzielona porada prawna. Dodatkowo niedrogo i bardzo szybko, bez wychodzenia z domu. Dziękuję osobiście Panu Januszowi Polanowskiemu.
Halina, 52 lata, nauczyciel
Profesjonalnie i szybko, czego chcieć więcej?
Michał
Muszę przyznać, że bardzo szybko i sprawnie uzyskałem odpowiedzi na nurtujące mnie dylematy prawne w dość zawiłej sprawie. Wyraźnie poprawił się mój komfort psychiczny poparty rzetelną wiedzą prawną.
Mikołaj
Fachowość i cena korzystając wielokrotnie z porad prawników z rejonu Wałbrzyskiego mimo ogromnych kwot jakie płaciłam sprawa była zawsze rozpatrywana pobieżnie. Natomiast tutaj spotkałam się z ogromnym profesjonalizmem wdość ciężkiej sprawie za na prawdę bardzo przystępną cenę.
Joanna
Dziękuję za szybko profesjonalną obsługę polecam
Paulina
 Bardzo dziękuję za szybkie i szerokie wyjaśnienia oraz wyczerpujące propozycje rozwiazań podanego problemu. Kierujac się propozycjami Pani prawnik osoba zainteresowana skierowała wniosek do sądu opiekuńczego o zgodę na sprzedaż działki i czeka na wyznaczenie terminu rozprawy.
Joanna
Mam 64 lata,miałem wątpliwości odnośnie mojej kilku letniej pracy w UK i uzyskaniu wyższego mojego świadczenia emerytalnego w Polsce. Uzyskałem pełne wyjaśnienie. Jestem wdzięczny i polecam ePorady24 w jakich kolwiek wątpliwości.
Edward
Serdecznie polecam tą firmę szybka i konkretna odpowiedz !
Roman
Bardzo szybka odpowiedź. Pomocna i konkretna.
Zuzanna
Porada, odpowiedź bardzo wyczerpująca i zrozumiała i jak najbardziej pomocna
Elżbieta
Dzień dobry Pani Marto dziękuje ślicznie za odpowiedz - wszystkim polecam ten serwis - profesjonalny zespół ludzi zawsze pomocny. Pomoc dostałam błyskawicznie. Będę polecać go wszystkim znajomym. Warto. Jeszcze raz dziękuję :)
Julia
Porada była wyczerpująca i przekazana bardzo przystępnie. Przedstawione podstawy prawne bardzo pomocne. 
Beata
Dziękuje za szybką konkretną odpowiedź .
Urszula, 62 lata
Dziękuję za poradę, była wystarczająca, skorzystałam. Pozdrawiam.
Joanna
Bardzo rzeczowa i profesjonalna i szybka odpowiedż
Jarosław, 50 lat, dyżurny ruchu
Bardzo pomocna opinia.
Olimpia, 43 lata
Bardzo dziękuję za bardzo wyrazistą, wyczerpującą, zrozumiałą i treściwą odpowiedz mimo, że nie mogę dziedziczyć skladek ZUS.
Grażyna
Polecam
Łukasz, engineer, 29 lat
Bardzo dobra obsługa i szybka odpowiedź. Ocena 6
Renata, Ekspedientka, 53 lata
Jestem pod wrażeniem nie tylko profesjonalizmu, ale także zaangażowania. Moja sprawa jest, delikatnie mówiąc, dość skomplikowana i wielowątkowa. Na każde pytanie (było ich sporo) otrzymałam rzetelną, wyczerpującą odpowiedź w zrozumiały dla mnie sposób. Jeśli było konieczne użycie terminów prawnych, zostało mi wyjaśnione (zanim zdążyłam spytać) ich znaczenie i kontekst. Bardzo dziękuję i myślę, że jeszcze skorzystam nie raz z Państwa wiedzy. Dziękuję też za to, że poczułam się jak człowiek, nie tylko jak petent.
Jolanta, pielegniarka, 56 lat
Dziękuje za udzieloną pomoc w zrozumieniu przepisów, które mnie dotyczą.
Mira, emerytka
Polecam zdecydowanie. Otrzymałam w pełni satysfakcjonującą odpowiedz wraz z uzasadnieniem.
Mariola, księgowa, 25 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź.
Magdalena, księgowa, 59 lat
Bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, jestem pod wrażeniem jej jakości.
Cezary, przedsiębiorca, 57 lat
Dziękuję bardzo za udzielone wyjaśnienia. Odpowiedzi na główne i dodatkowe pytania otrzymałam szybko i w sposób zrozumiały, co jest bardzo istotne. Chętnie polecę Państwa usługi znajomym.
Agata
Dziękuję za wyczerpującą konkretną odpowiedź. 
Danuta
Oby wszystkie instytucje, z których korzystamy w naszych czasach, były tak profesjonalne i odpowiedzialne. Takie podejście do klienta nie tylko pomaga rozwiązywać problemy prawne, ale poprzez empatyczne podejście do człowieka, odbudowuje wiarę w istnienie osób dobrej woli niosących efektywną pomoc.
Ewa
Witam, Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. Nawet gdybym miała dodatkowe pytania odnośnie sprawy Pani prawnik odpowiedziała wyczerpująco i rozwiała wszystkie moje wątpliwości.
Ewa, pielęgniarka, 43 lata
Zlecenie zrealizowane bardzo szybko i profesjonalnie. Gorąco polecam.
Mariusz
Dziękuję za poradę.
Ewa

Renta uczniowska była przyznawana na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników do 1998 r. Ustawa już nie obowiązuje. Zakładam, że zastąpiła Pani tę rentę rentą socjalną.

Ustawa o rencie socjalnej z dnia 27 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2013 r., poz. 982 j.t.) wyłącza możliwość pobierania renty socjalnej oraz świadczeń wymienionych w art. 7 ustawy: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub świadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Natomiast w przypadku prawa do renty socjalnej oraz prawa do renty rodzinnej możliwe jest ustalenie uprawnień zarówno do jednego, jak i drugiego świadczenia, co oznacza, że osoba pobierająca rentę socjalną może pobierać także rentę rodzinną. Jednakże renta socjalna nie będzie przysługiwać, jeżeli kwota renty rodzinnej przekracza 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (od 1 marca 2018 r. kwota ta wynosi 1029,80 zł, a więc 200% to 2059,60 zł).

Niestety istnieje jedno ograniczenie przewidziane w art. 9 ustawy: „w przypadku zbiegu uprawnień do renty socjalnej z uprawnieniem do renty rodzinnej kwota renty socjalnej ulega takiemu obniżeniu, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Kwota obniżonej renty socjalnej nie może być niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Skoro już wiadomo, że ustawa o rencie socjalnej nie wyłącza pobierania obydwu świadczeń, trzeba zbadać Pani uprawnienie do pobierania renty rodzinnej.

Zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z FUS – renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy lub spełniała warunki wymagane do uzyskania jednego z tych świadczeń oraz uprawnionym członkom rodziny osoby, która w chwili śmierci pobierała zasiłek przedemerytalny, świadczenie przedemerytalne lub nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Jest Pani osobą pobierającą rentę socjalną, a zatem zgodnie z art. 68 pkt 3 ustawy – dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej bez względu na wiek, jeżeli stały się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy w okresie do ukończenia 16 lat bądź do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia.

Jeżeli zatem Pani mama miała ustalone prawo bądź spełniała warunki do pobierania jakiegokolwiek z wymienionych powyżej świadczeń, to będzie Pani osobą uprawnioną do renty rodzinnej.

Zgodnie z art. 73 wysokość renty rodzinnej jest pochodną świadczenia zmarłego i jest uzależniona od ilości osób uprawnionych. Dla jednej osoby uprawnionej będzie to 85%, dla dwóch 90%, a dla trzech lub więcej osób uprawnionych – 95% świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu.

Kwotą świadczenia, które przysługiwałoby zmarłemu, będzie kwota odpowiednio obliczonej na podstawie ustawy emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Jeżeli osób uprawnionych do renty rodzinnej jest co najmniej dwie, to zgodnie z art. 74 wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje jedna łączna renta rodzinna, która podlega podziałowi na równe części między uprawnionych.

Kwota najniższej gwarantowanej renty rodzinnej od 1 marca 2018 r. to również 1029,80 zł.

Niezbędne dokumenty należy złożyć najlepiej do końca miesiąca następnego po miesiącu zgonu, bowiem prawo do renty rodzinnej przysługiwać będzie wtedy od dnia śmierci. Jeżeli wniosek zostanie złożony później, to prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

Wymagane dokumenty są uzależnione od tego, czy osoba zmarła pobierała jakieś świadczenie, np. emeryturę, czy renta rodzinna związana jest z wypadkiem przy pracy osoby zmarłej. Jeżeli przykładowo Pani mama pobierała rentę bądź emeryturę, to niezbędnymi dokumentami są formularz wniosku o rentę rodzinną (dostępny na stronie internetowej ZUS bądź w każdej jednostce ZUS) oraz:

  • dokument stwierdzający datę urodzenia wnioskodawcy,
  • dokument stwierdzający datę urodzenia i datę zgonu osoby, po której ma być przyznana renta,
  • dokument potwierdzający stopień pokrewieństwa (powinowactwa) z osobą zmarłą.

Na Pani, jako na osobie pobierającej rentę socjalną, ciąży – na mocy art. 9 ust. 3 ustawy o rencie socjalnej – obowiązek powiadomienia jednostki organizacyjnej Zakładu o posiadaniu uprawnień do renty rodzinnej oraz socjalnej.

Do wniosku o rentę rodzinną po osobie, która nie miała ustalonego prawa do świadczenia – oprócz dokumentów wskazanych powyżej – należy dołączyć:

  • informację dotyczącą okresów składkowych i nieskładkowych zmarłego,
  • dokumenty potwierdzające takie okresy jak pracy / prowadzenia działalności pozarolniczej / służby wojskowej / pobierania zasiłku dla bezrobotnych / urlopu wychowawczego / nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające wynagrodzenie osiągane przez osobę zmarłą.

Wypłata renty rodzinnej następuje od dnia śmierci ubezpieczonego, emeryta lub rencisty, jeżeli wniosek o tę rentę został zgłoszony w miesiącu przypadającym bezpośrednio po miesiącu, w którym nastąpił zgon, a uprawniony członek rodziny spełnił ustawowe warunki do renty rodzinnej. W przeciwnym wypadu – jeżeli wniosek zostanie złożony później, to prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca zgłoszenia wniosku.

W ustawie o emeryturach i rentach z FUS nie ma wskazanego ostatecznego terminu na wystąpienie z wnioskiem, co oznacza, że można wystąpić z nim w każdym czasie. O ile same świadczenia z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nie ulegają przedawnieniu (zawsze można wystąpić z wnioskiem o ich przyznanie), to przedawnieniu ulega roszczenie o wypłatę tych świadczeń w sytuacji niezgłoszenia wniosku o emeryturę lub rentę po nabyciu do nich prawa, co oznacza, że wtedy wypłata świadczenia nastąpi od momentu zgłoszenia wniosku, a nie od miesiąca śmierci.

Zgodnie z § 12 rozporządzenia w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe do wniosku o rentę rodzinną dla dzieci własnych zmarłego, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobionych powinny być dołączone – w przypadku dzieci, które ukończyły 16 lat – również dokumenty stwierdzające:

  1. pobieranie nauki w szkole;
  2. stan zdrowia, jeżeli prawo do renty rodzinnej jest uzależnione od stwierdzenia całkowitej niezdolności do pracy lub całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

W Pani przypadku renta rodzinna jest związana z całkowitą niezdolnością do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolnością do pracy. Warunkiem jest, aby ta niezdolność powstała w okresie do ukończenia 16 lat bądź do ukończenia nauki w szkole, jeżeli dana osoba przekroczyła 16. rok życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 25 lat życia. Tak więc, jeżeli powstała po ukończeniu 16 lat, to związana jest z pobieraniem nauki w szkole.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.


Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z rentą?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dodatek dla osoby pobierającej rentę i połowę emerytury

Pobieram rentę z tytułu choroby zawodowej i połowę emerytury, posiadam 35 procent uszczerbku na zdrowiu. Czy przysługuje mi z tego tytułu dodatek?

Wyrównanie wypłaty renty z ZUS, od jakiej daty?

W maju 2017 r. otrzymałam decyzję o stwierdzeniu u mnie choroby zawodowej wydaną przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. ZUS, po rozpatrzeniu mojego wniosku z dnia 20.11.2017 r. przyznał mi rentę w związku z chorobą zawodową od tego właśnie dnia. Pragnę nadmienić, że od prawie 3 lat jestem na emeryturze. Moje pytanie: od jakiej daty ZUS powinien mi naliczyć wyrównanie?

Prawo do renty rodzinnej dla rencisty socjalnego

Mam 39 lat, jestem rencistą socjalnym. Niedawno zmarł mój ojciec. Czy przysługuje mi prawo do renty rodzinnej? Jeśli tak, czy oznaczałoby to zawieszenie wypłaty z tytułu renty socjalnej? Czy oba świadczenia można ze sobą łączyć? Jaka jest wysokość renty rodzinnej? Jakie dokumenty muszę przedłożyć?

Renta dla syna z porażeniem mózgowym

Mam syna z porażeniem mózgowym stopnia lekkiego. Ma orzeczenie lekarskie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym w tym roku. W tym roku skończył 18 lat. Przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny. Czy może starać się o jakąś rentę?

Prawo do renty rodzinnej przy braku wspólności małżeńskiej

Czy żona, z którą nie mam rozwodu, z którą nie zamieszkuję pod jednym dachem od kilku lat i faktycznie nie stanowimy wspólności małżeńskiej od 8 lat, miałaby prawo do renty rodzinnej po mojej śmierci? Dodam, że spełnia wszystkie inne wymagania, np. wiek.

Śmierć rodziców, na jakie świadczenie może liczyć osoba z II grupą inwalidzką?

Mam znajomego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej. Od wielu lat z powodu schizofrenii pobiera świadczenie z tytułu niezdolności do pracy (II grupa inwalidzka) – renta socjalna jest bardzo niska. Człowiek ten mieszkał cały czas ze swymi rodzicami, opiekował się nimi, niestety obydwoje w tym roku zmarli. On ma 65 lat i jest mu ciężko. Czy istnieje droga pozwalająca na ubieganie się o rentę rodzinną po którymś z jego rodziców?

Zwrot nienależnie pobranej renty z tytułu niezdolności do pracy ze względu na zagraniczne zarobki

W marcu zeszłego roku podjąłem pracę w Holandii. Jednocześnie pobierałem rentę z tytułu niezdolności do pracy. W czerwcu ją zawiesiłem, gdyż przekraczałem granice dochodów. Otrzymałem z ZUS pismo, że muszę oddać rentę również za pozostałe miesiące. Czyli według nich przekroczyłem dochód w każdym miesiącu ubiegłego roku, nawet w styczniu, kiedy pracowałem w Polsce i zarobiłem niespełna 1500 zł, oraz w lipcu, kiedy byłem w Polsce i nie pracowałem. Czy faktycznie muszę oddać całe świadczenie? Jeśli chodzi o ten rok, to do końca lipca byłem w Holandii, a obecnie wyjeżdżam do Anglii do pracy. Czy muszę informować o tym ZUS?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »